Hướng dẫn ôn tập học kỳ I Giáo dục công dân 9

Hướng dẫn ôn tập học kỳ I Giáo dục công dân 9

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ I GDCD 9

Câu 1: Thế nào là chí công vô tư? Sống chí công vô tư có ý nghĩa gì?

Trả lời cơ bản:

- Khái niệm: + Là phẩm chất đạo đức của con người

 + Thể hiện: ở sự công bằng, không thiên vị, theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung

- ý nghĩa: + Đem lại lợi ích cho tập thể, cộng đồng, xã hội.

 + Góp phần làm cho đất nước mạnh giàu, dân chủ, văn minh, phát triển.

 

doc 3 trang Người đăng vultt Lượt xem 466Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn ôn tập học kỳ I Giáo dục công dân 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn ôn tập học kỳ I GDCD 9
Câu 1: Thế nào là chí công vô tư? Sống chí công vô tư có ý nghĩa gì?
Trả lời cơ bản: 
- Khái niệm: + Là phẩm chất đạo đức của con người
 + Thể hiện: ở sự công bằng, không thiên vị, theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung
- ý nghĩa: + Đem lại lợi ích cho tập thể, cộng đồng, xã hội.
 + Góp phần làm cho đất nước mạnh giàu, dân chủ, văn minh, phát triển.
Câu 2: Thế nào là tự chủ? Vì sao phải sống có tính tự chủ?
Trả lời cơ bản: 
- Khái niệm: + Tự chủ là làm chủ bản thân 
- Biểu hiện: + Làm chủ suy nghĩ, tình cảm, hành động
 + Luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin
 + Biết tự điều chỉnh hành vi của mình
Câu 3: Dân chủ là gì? Kỷ luật là gì? Vì sao cần phải có tính dân chủ và kỷ luật?
Trả lời cơ bản: 
- Khái niệm: Dân chủ là làm chủ công việc của tập thể và xã hội
- Biểu hiện: 
+Mọi người được biết, được bàn luận, được thực hiện và giám sát công việc.
+ Kỷ luật là tuân theo những quy định chung của cộng đồng, tổ chức xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất hành động.
- ý nghĩa:
+ Dân chủ để mọi người được thể hiện, phát huy sự đóng góp vào công việc chung.
+ Kỷ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả
+ Thực hiện tốt DC và kỷ luật sẽ tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức , ý chí và hành động, tạo cơ hội cho mọi người phát triển, xây dựng quan hệ xã hội tốt đẹp, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc...
Câu 4: Em hiểu gì về kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Bản thân em phải làm gì trong việc kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc?
Trả lời cơ bản:
+ Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (Tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xữ...) hình thành trong lịch sử lâu dài của dân tộc và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
+ Kế thừa: là giữ gìn bảo vệ truyền thống tốt đẹp
+ Phát huy: là thực hành các giá trị truyền thống tốt đẹp làm cho ngày càng rạng rỡ, tỏa sáng thêm
+ Trách nhiệm của bản thân: 
. Tự hào về truyền thống tốt đẹp
. Kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp
. Lên án, ngăn chặn hành vi làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp
. Tích cực xóa bỏ những truyền thống mang yếu tố tiêu cực (hũ tục, tập quán lạc hậu...).
Câu 5: Năng động, sáng tạo là gì? Để trở thành người NĐST em cần làm gì?
Trả lời cơ bản:
+ Năng động là tích cực, chủ động dám nghĩ dám làm
+ Sáng tạo: Là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mói về vật chất, tinh thần, tạo cách làm mới, cách giải quyết mới...
+ Người NĐST là luôn say mê, tìm tòi, phát hiện, và linh hoạt xữ lý các tình huống nhằm đạt kết quả cao.
+ Cách rèn luyện: 
. Cần tìm cách, phương pháp học tập tốt nhất
. Tích cực vận dụng kiến thức vào cuộc sống một cách có hiệu quả
. Noi gương người năng động sáng tạo, phê phán người thiếu N ST
Câu 6: Thế nào là làm việc có năng suất - chất lượng - hiệu quả? Để làm việc có NS - CL - HQ chúng ta cần phải như thế nào?
Trả lời cơ bản:
+ Khái niệm: NS - CL - HQ là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định
+ Cách rèn luyện:
. Tích cực học tập văn hóa, KHKT.
. Rèn luyện tay nghề, sức khỏe.
. Lao động một cách tự giác có kỷ luật
Câu 7: Vì sao chúng ta cần phải sống có lý tưởng? 
Trả lời cơ bản:
- Khi xác định được lý tưởng đúng đắn sẽ có định hướng, có mục tiêu phấn đấu mọi hành động có kế hoạch cụ thể, không manh động, không dựa dẫm ngồi chờ sễ thành công trong công việc.
- Có lý tưởng đúng đắn sẽ đóng góp công sức, trí tuệ cho tập thể, xã hội, đất nước và được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện
- Quá trình phấn đấu cho lý tưởng sẽ được bộc lộ và rèn luyện khả năng, phát huy được năng lực sở trường, hành động một cách có đạo đức, có văn hóa chung sức thực hiện lý tưởng của dân tộc./.

Tài liệu đính kèm:

  • dochuong dan on tap GDCD 9.doc