Kiểm tra 1 tiết môn: Tin học 7 Trường THCS Hoàn sơn

Kiểm tra 1 tiết môn: Tin học 7 Trường THCS Hoàn sơn

Đề bài

Phần I (5 điểm): Trắc nghiệm

1. Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây.

A. Để thay đổi phông chữ, ta chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng, rồi nháy nút mũi tên ở ô Font và chọn phông chữ thích hợp.

B. Để thay đổi cỡ chữ, ta chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng, rồi nháy nút mũi tên ở ô Style và chọn cỡ chữ thích hợp.

C. Để thay đổi kiểu chữ, ta chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng, rồi nháy nút B: chữ đậm, I : Chữ nghiêng, U: Chữ gạch chân trên thanh công cụ.

D. Cả 3 phương án trên không có phương án sai.

2. Để in trang tính ta cần thực hiện?

 A. Mở File/Print Priview B. Mở File/ Page setup

 C. Mở View/ Page Break Priview D. Mở File/Print.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Lượt xem 929Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Tin học 7 Trường THCS Hoàn sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Hoàn sơn
Kiểm tra 1 Tiết
Môn : Tin học 7
Đề bài
Phần I (5 điểm): Trắc nghiệm
1. Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây.
A. Để thay đổi phông chữ, ta chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng, rồi nháy nút mũi tên ở ô Font và chọn phông chữ thích hợp.
B. Để thay đổi cỡ chữ, ta chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng, rồi nháy nút mũi tên ở ô Style và chọn cỡ chữ thích hợp.
C. Để thay đổi kiểu chữ, ta chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng, rồi nháy nút B: chữ đậm, I : Chữ nghiêng, U: Chữ gạch chân trên thanh công cụ.
D. Cả 3 phương án trên không có phương án sai.
2. Để in trang tính ta cần thực hiện?
	A. Mở File/Print Priview	B. Mở File/ Page setup
	C. Mở View/ Page Break Priview	D. Mở File/Print.
3. Để ngắt trang tính ta sử dụng lệnh nào?
	A. Page Break Preview	B. Print Preview
	C. Print	D. Cả A, B, C đều sai
4. Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự giảm dần?
	A. 	 B. C. 	D. Cả A, B, C đều sai
5. Để lọc dữ liệu ta sử dụng lệnh nào?
	A. Data -> Sort	B. Data -> Filter -> Auto Filter
	C. Cả A, B đều đúng	D. Cả A, B đều sai
6. Muốn đặt lề phải của bảng tính ta chọn:
	A. Top	B. Bottom	C. Left	D. Right
7. Để gộp các ô và căn chỉnh nội dung vào chính giữa ô gộp đó ta sử dụng nút lệnh:
	A. 	B.	C. 	D. 
8. Để tăng chữ số thập phân ta sử dụng lệnh:
	A. 	B. 	C. 	D. Cả A, B, C đều sai
9. Định dạng trang tính bao gồm:
	A. Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ.
	B. Chọn màu phông, màu nền và căn lề trong ô tính.
	C. Tăng hoặc giảm các chữ số thập phân của dữ liệu số.
	D. Tất cả các lựa chọn trên.
10. Hãy cho biết thao tác nào dùng để tắt chế độ lọc:
	A. Mở Data/ Filter/ Show All	B. Mở Data/ Filter/Auto Filter
	C. Mở Data/ Filter/ Show	D. Mở Data/ Filter/ Advanced Filter
Phần II (5 điểm): Tự luận
Câu 1: (2 điểm)
a) Sắp xếp dữ liệu là gì? Hãy cho biết ưu điểm của việc thực hiện sắp xếp dữ liệu
Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế.
Câu 2:(3 điểm): Cho bảng điểm học sinh
	a) Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 7 và điểm 10 môn tin học được không? vì sao?
	b) Hãy nháy chuột vào một ô ngoài danh sách dữ liệu. Thực hiện các thao tác sắp xếp hoặc lọc dữ liệu được không? Tại Sao?

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 50 kiem tra.doc