Kiểm tra Ngữ văn 8 thời gian 45 phút

Kiểm tra Ngữ văn 8 thời gian 45 phút

Đề 1

A- Phần trắc nghiệm : ( 3 điểm )

Khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng nhất.

Câu 1 . Văn bản “Bàn về phép học phép học “ của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp giúp em hiểu được mục đích chân chính của việc học là:

A. Học để có tri thức B. Học để có đạo đức

C. Học để trở thành người tốt. D. Học để có danh tiếng.

Câu 2. Phương thức biểu đạt chủ yếu của văn bản” Đi bộ ngao du”(Ru-xô) là:

 A. Tự sự B. Miêu tả C. Nghị luận D. Biểu cảm

 

doc 4 trang Người đăng vultt Lượt xem 607Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Ngữ văn 8 thời gian 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Tân Hiệp 
Lớp : 8.
Họ & Tên ....
 TRÖÔØNG THCS TAÂN HIEÂP	 Ngày ... tháng 4 năm 2012 Mã phách
 LƠP :.	 
 KIỂM TRA NGỮ VĂN 8
 THỜI GIAN 45 PHÚT
 Điểm 	 Lời Phê GK1 GK2
%	
Đề 1
Phần trắc nghiệm : ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng nhất.
Câu 1 . Văn bản “Bàn về phép học phép học “ của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp giúp em hiểu được mục đích chân chính của việc học là:
A. Học để có tri thức	B. Học để có đạo đức
C. Học để trở thành người tốt.	D. Học để có danh tiếng.
Câu 2. Phương thức biểu đạt chủ yếu của văn bản” Đi bộ ngao du”(Ru-xô) là:
	A. Tự sự	B. Miêu tả	C. Nghị luận	D. Biểu cảm
Câu 3. Ghi lại hai câu thơ có sử dụng biện pháp so sánh trong bài” Quê hương” của Tế Hanh.
Câu 4. Bài ”Nhớ rừng” của Thế Lữ được viết theo thể thơ nào ?
	A. Thể thơ tự do	B. Thể thơ mới
	C. Thể thơ lục bát	D. Thể thơ song thất lục bát.
Câu 5. Trong bài thơ “ Ông Đồ “ của Vũ Đình Liên, có hình ảnh nào của khổ thơ đầu được lặp lại ở khổ thơ cuối ?
	A. Ông Đồ, hoa đào	B. Ông Đồ, mực tàu
	C. Ông Đồ, giấy đỏ	D. Ông Đồ, lá vàng.
Câu 6. Ông Đồ trong xã hội xưa là người chỉ sống bằng nghề viết câu đối Tết.
	A. Đúng	B. Sai
	B. TỰ LUẬN ( 7 điểm )
Câu 1. Tóm tắt ngắn gọn nội dung bài thơ “ Khi con tu hú “ của Tố Hữu. ( 1 đ )
Câu 2. Bài thơ “ Đi đường “ của Hồ Chí Minh có hai lớp nghĩa. Theo em, hai lớp nghĩa đó là gì ? ( 2 đ)
Câu 3. Viết đoạn văn ngắn ( khoảng 6-7 câu ) trình bày cảm nhận của em về hình ảnh Bác Hồ qua bài thơ “ Ngắm trăng “. ( 4 đ )
BÀI LÀM 
%
......................................................
..........................
.............................
..........................
..........................
.............................
..........................
..........................
.............................
..........................
..........................
..........................
.............................
..........................
..........................
......................................................
..........................
.............................
..........................
..........................
......................................................
..........................
.............................
..........................
..........................
......................................................
..........................
.............................
..........................
..........................
......................................................
..........................
.............................
..........................
Trường THCS Tân Hiệp 
Lớp : 8.
Họ & Tên ....
 TRÖÔØNG THCS TAÂN HIEÂP	 Ngày ... tháng 4 năm 2012 Mã phách
 LƠP :.	 
 KIỂM TRA NGỮ VĂN 8
 THỜI GIAN 45 PHÚT
 Điểm 	 Lời Phê GK1 GK2
%	
Đề 2
Phần trắc nghiệm : ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng nhất.
Câu 1 . Văn bản “Bàn về phép học phép học “ của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp giúp em hiểu được mục đích chân chính của việc học là:
A. Học để có tri thức	B. Học để trở thành người tốt.
C. Học để có đạo đức	D. Học để có danh tiếng.
Câu 2. Phương thức biểu đạt chủ yếu của văn bản” Đi bộ ngao du”(Ru-xô) là:
	A. Nghị luận	B. Miêu tả	C. Tự sự	D. Biểu cảm
Câu 3. Ghi lại hai câu thơ có sử dụng biện pháp so sánh trong bài” Quê hương” của Tế Hanh.
Câu 4. Bài ”Nhớ rừng” của Thế Lữ được viết theo thể thơ nào ?
	A. Thể thơ mới	B. Thể thơ tự do
	C. Thể thơ lục bát	D. Thể thơ song thất lục bát.
Câu 5. Trong bài thơ “ Ông Đồ “ của Vũ Đình Liên, có hình ảnh nào của khổ thơ đầu được lặp lại ở khổ thơ cuối ?
	A. Ông Đồ, hoa đào	B. Ông Đồ, giấy đỏ
	C. Ông Đồ, mực tàu	D. Ông Đồ, lá vàng.
Câu 6. Ông Đồ trong xã hội xưa là người chỉ sống bằng nghề viết câu đối Tết.
	A. Sai	B. Đúng
	B. TỰ LUẬN ( 7 điểm )
Câu 1. Bài thơ “ Đi đường “ của Hồ Chí Minh có hai lớp nghĩa. Theo em, hai lớp nghĩa đó là gì ? ( 2 đ) 
Câu 2. Tóm tắt ngắn gọn nội dung bài thơ “ Khi con tu hú “ của Tố Hữu. ( 1 đ ) 
Câu 3. Viết đoạn văn ngắn ( khoảng 6-7 câu ) trình bày cảm nhận của em về hình ảnh Bác Hồ qua bài thơ “ Ngắm trăng “. ( 4 đ )
BÀI LÀM 
%
......................................................
..........................
.............................
..........................
..........................
.............................
..........................
..........................
.............................
..........................
..........................
..........................
.............................
..........................
..........................
......................................................
..........................
.............................
..........................
..........................
......................................................
..........................
.............................
..........................
..........................
......................................................
..........................
.............................
..........................
..........................
......................................................
..........................
.............................
..........................

Tài liệu đính kèm:

  • docĐề KT 1 nv 8 Lưu.doc