Đề kiểm tra lớp 7 năm học 2011 - 2012 môn: Ngữ văn thời gian: 15 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề kiểm tra lớp 7 năm học 2011 - 2012  môn: Ngữ văn thời gian: 15 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: ( 4 điểm)

 Cho các từ phức sau: sông núi, học hành, đỏ đen, xanh ngắt, đèm đẹp, lom khom, nhà máy, xanh xanh, lác đác, lóc cóc, mặt mũi, núi đồi.

 Hãy phân loại các từ phức trên vào bảng phân loại dưới đây:

 

doc 2 trang Người đăng linhlam94 Ngày đăng 08/02/2017 Lượt xem 327Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra lớp 7 năm học 2011 - 2012 môn: Ngữ văn thời gian: 15 phút (không kể thời gian giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phòng gd&đt nam sách
đề kiểm tra 
Lớp 7 năm học 2011 - 2012 
-------------------------
Môn: Ngữ văn
Thời gian: 15 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề gồm: 01 trang
Câu 1: ( 4 điểm) 
 Cho các từ phức sau: sông núi, học hành, đỏ đen, xanh ngắt, đèm đẹp, lom khom, nhà máy, xanh xanh, lác đác, lóc cóc, mặt mũi, núi đồi.
 Hãy phân loại các từ phức trên vào bảng phân loại dưới đây:
 Từ ghép 
Từ ghép đẳng lập
Từ ghép chính phụ
 Từ láy
Từ láy toàn bộ
Từ láy bộ phận
 Câu 2: ( 4điểm)
 Cho các từ Hán Việt sau: giang sơn, ngư nghiệp, sơn lâm, hải đăng, thiên địa, tân gia, ái quốc, sơn nữ, quốc kì, thiên đình, thiên đô, tân binh.
 Hãy phân loại những từ ghép trên vào bảng phân loại sau:
 Từ ghép đẳng lập Hán Việt
Từ ghép chính phụ Hán Việt
Câu 3: (2 điểm)
 Xác định đại từ (bằng cách gạch chân) trong các trường hợp sau:
a. Sức khoẻ An thế nào?
b. Cái áo này đẹp, cái áo kia cũng thế.
c. Cái bút này bao nhiêu tiền?
d. Ai có chiếc bút này?
----------------Hết---------------
Ghi chú: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra. 
 Người coi thi không được giải thích gì thêm
phòng gd&đt nam sách
đáp án đề kiểm tra 
Lớp 7 năm học 2011 - 2012 
-------------------------
Môn: Ngữ văn
Đáp án gồm: 01 trang
Câu
 Nội dung cần đạt
Điểm
1
Từ ghép đẳng lập: sông núi, học hành, đỏ đen, mặt mũi, núi đồi
Từ ghép chính phụ: xanh ngắt, nhà máy
Từ láy toàn bộ: đèm đẹp, xanh xanh
Từ láy bộ phận: lom khom, lác đác, lóc cóc
1,8
0,6
0,6 
1,0
2
Từ ghép đẳng lập Hán Việt: giang sơn, sơn lâm, thiên địa
Từ ghép chính phụ Hán Việt: sơn nữ, quốc kì, thiên đình, thiên đô, tân binh, ngư nghiệp, hải đăng, tân gia, ái quốc.
1,0
3.0
3
a. Sức khoẻ An thế nào?
b. Cái áo này đẹp, cái áo kia cũng thế.
c. Cái bút này bao nhiêu tiền?
d. Ai có chiếc bút này?
0,5
0,5
0,5
0,5
----------------Hết---------------

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem tra 15(1) van 7.doc