Giáo án Đại số 7 tiết 64: Ôn tập chương 4 (t1)

Giáo án Đại số 7 tiết 64: Ôn tập chương 4 (t1)

Tiết 64 ÔN TẬP CHƯƠNG 4 (T1)

I. Mục tiêu bài học

- Hệ thống lại các kiến thức về đơn thức, đa thức và các phép toán trên đơn, đa thức.

- Kĩ năng vận dụng các kiến thức để áp dụng từ lý thuyết vào bài tập cụ thể.

- Cẩn thận, chính xác, linh hoạt trong giải bài tập.

II. Phương tiện dạy học

- GV: Bảng phụ ghi bài 59, 60 Sgk/49, 50

- HS: Ôn tập kiến thức chương 4, chuẩn bị bài tập.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 09/03/2017 Lượt xem 9Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 tiết 64: Ôn tập chương 4 (t1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 11/4/2010
Tiết 64	 ÔN TẬP CHƯƠNG 4 (T1)
I. Mục tiêu bài học 
Hệ thống lại các kiến thức về đơn thức, đa thức và các phép toán trên đơn, đa thức.
Kĩ năng vận dụng các kiến thức để áp dụng từ lý thuyết vào bài tập cụ thể.
Cẩn thận, chính xác, linh hoạt trong giải bài tập.
II. Phương tiện dạy học 
GV: Bảng phụ ghi bài 59, 60 Sgk/49, 50
HS: Ôn tập kiến thức chương 4, chuẩn bị bài tập. 
III. Tiến trình 
Hoạt động của GV-HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết
GV cho HS thảo luận nhanh 4 câu hỏi lý thuyết sgk/49 rồi trả lời tại chỗ. HS nhận xét, bổ sung.
HS thảo luận nhanh và trả lời tại chỗ.
Hoạt động 2: Ôn tập
Bài 58 :GV cho 2 HS lên thực hiện, số còn lại nháp và so sánh kết quả.
Cho HS nhận xét, bổ sung.
GV treo bảng phụ cho HS thảo luận nhóm và lên điền kết quả
Cho HS nhận xét, bổ sung.
HS thảo luận nhóm nhanh và điền kết quả
Nhận xét
GV treo bảng phụ cho HS suy nghĩ và tìm các điền hợp lí
Cứ 1 phút vòi A chảy được bao nhiêu?
2 phút tính như thế nào?
( Các em điền bằng biểu thức chứ không điền kết quả
tương tự vòi B bằng số phút nhân với bao nhiêu?
Hãy tìm biểu thức biểu diễn lượng nước chảy vào mỗi bể theo thời gian x phút?
Bài 61
Để nhân hai đơn thức ta nhân như thế nào?
GV cho 2 HS lên thực hiện và tìm hệ số, bậc sau khi đã tính nhân. 
Bài 58 Sgk/49
a/ 2xy(5x2y+3x – z)
Thay x=1; y=-1; z=-2 vào biểu thức ta được:
2.1.(-1).[(5.12.(-1)+3.1–(-2)]
= -2.[-5+3+4] = -2.2 = 4
b/ xy2 +y2z3 +z3x4
Thay x=1; y=-1; z=-2 vào biểu thức ta được:
1.(-1)2+(-1)2.(-2)3+(-2)314
=1.1+1.(-8)+(-8).1
=1-8-8 = -15
Bài 59 Sgk/49
Lần lượt điền: 
A/ 75x4y3z2; 
B/ 125x5y2z2;
C/ -5x3y2z2;
D/ -5/2x2y4z2
Bài 60 Sgk/49
 Tg
Bể
1
2
3
4
10
A
100 +30
100 +30.2
100 +30.3
100 +30.4
100 + 30.10
B
0 +40
40.2
40.3
40.4
40.10
A+B
170
240
310
380
800
b/ Lượng nước trong bể A sau x phút là: 100 + 30.x (lít)
lượng nước trong bể B sau x phút là: 40.x (lít)
Bài 61 Sgk/50
a.x3y3z2 = -2x3y3z2
Có hệ số là: -2
Có bậc là: 8
b.(-2x2yz).(-3xy3z) = 6x3y4z2
Có hệ số là: 6
Có bậc là: 9
Hoạt động 3: Dặn dò
Về xem kĩ lại lý thuyết và các dạng bài tập đã làm. Xem lại cách sắp xếp, cộng, trừ các đa thức một biến, nghiệm của đa thức tiết sau ôn tập tiếp.
BTVN: 62, 63, 64, 65 Sgk/50, 51.

Tài liệu đính kèm:

  • doct64.doc