Giáo án môn học Hình học lớp 7 - Đỗ Thị Thanh Thảo - Tiết 10: Từ vuông góc đến song song

Giáo án môn học Hình học lớp 7 - Đỗ Thị Thanh Thảo - Tiết 10: Từ vuông góc đến song song

I. Mục tiêu bài dạy:

 -Biết quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với một đường thẳng thứ ba.

 -Biết phát biểu chính xác một mệnh đề toán học.

 -Tập suy luận

II.Chuẩn bị: GV: Eke, thước thẳng, bảng phụ.

 HS: SGK, thứơc thẳng, êke.

III. Tiến trình bài dạy:

 1. Kiểm tra bài cũ :

 HS1 : Nêu dấu hiệu nhận biết hai đừơng thẳng song song? Cho điểm M nằm ngòai đừơng thẳng d. Vẽ đường thẳng a đi qua M và vuông góc với d.

 HS2 : Phát biểu tiên đề Ơ clit và tính chất của hai đừơng thẳng song song.Trên hình của HS1 vẽ, hãy vẽ thêm đừơng thẳng d qua M và vuông góc với d.

 Qua hình vẽ trên cho HS nhận xét về quan hệ giữa đừơng thẳng d với d Giới thiệu bài mới.

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 03/03/2017 Lượt xem 50Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Hình học lớp 7 - Đỗ Thị Thanh Thảo - Tiết 10: Từ vuông góc đến song song", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Tuần : 05 - Tiết 10
TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
- Ngày soạn:
- Ngày dạy :
I. Mục tiêu bài dạy: 
 	-Biết quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với một đường thẳng thứ ba.
	-Biết phát biểu chính xác một mệnh đề toán học.
	-Tập suy luận
II.Chuẩn bị: GV: Eâke, thước thẳng, bảng phụ.
	 HS: SGK, thứơc thẳng, êke.
III. Tiến trình bài dạy:
 1. Kiểm tra bài cũ :
	 HS1 : Nêu dấu hiệu nhận biết hai đừơng thẳng song song? Cho điểm M nằm ngòai đừơng thẳng d. Vẽ đường thẳng a đi qua M và vuông góc với d.
	 HS2 : Phát biểu tiên đề Ơ clit và tính chất của hai đừơng thẳng song song.Trên hình của HS1 vẽ, hãy vẽ thêm đừơng thẳng d’ qua M và vuông góc với d.
	Qua hình vẽ trên cho HS nhận xét về quan hệ giữa đừơng thẳng d với d’à Giới thiệu bài mới.
 2. Bài mới : 
TG
Họat động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
a
c
b
b
a
c
HĐ 1 : Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song
-Yêu cầu HS vẽ hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c. Quan sát hình vẽ và trả lời ?1
GV: Nêu nhận xét về quan hệ giữa hai đừơng thẳng phân biệt cùng vuông góc với đừơng thẳng thứ ba?
GV: (bảng phụ) Nếu có đường thẳng a//b và đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a thì quan hệ giữa đường thẳng c và b như thế nào? Vì sao?
GV: Qua bài toán trên em rút ra điều gì?
Củng cố bằng bài tập 40
Hoạt động 2 : Ba đường thẳng song song
Cho Hs nghiên cứu ?2 (sgk) sau đó cho Hs hoạt động nhóm ?2
Yêu cầu làm bài tập nhóm, có trả lời các câu hỏi.
Gọi đại diện 1 nhóm bằng suy luận giải thích câu a
GV giới thiệu khái niệm 3 đường thẳng song song
Củng cố bằng baì tập 41
Hs vẽ . Gọi 1 HS lên bảng vẽ. 
-Bằng suy luận HS trả lời :
 .a//b
 . Vì c cắt a và b tạo thành cặp góc so le trong bằng nhau nên a//b.
HS : Hai đừơng thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
-HS suy nghĩ :
 .Nếu c//b àGọi A là giao điểm của c và ầQua A có 2 đường thẳng cùng song song với b :vô lý
 .Vậy c cắt b
-Hs suy luận để chứng tỏ c ^ b
-Hs rút ra kết luận như Sgk.
a/ Nếu a ^ c và b ^ c thì a//b
b/ Nếu a//b vàc ^ a thì c ^ b
Hs làm theo yêu cầu của GV.
 a/ d’ và d’’ có song song
 b/ a^ d’ vì a^d và d//d’
 a^ d’’ vì a^d và d//d’’
 d’^d’’ vì cùng vuông góc với a
Hs lên bảng điền vào chỗ trống
 Nếu a//b và a//c thì b//c
I.Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song:
 *Tính chất : (sgk/96)
II/ Ba đường thẳng song song:
 *Tính chất : (sgk/97)
 a
 b
 c
 3.Củng cố : 
 1.GV đưa bài toán ( bảng phụ ) 
	 a/ Dùng ê ke vẽ hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c
	 b/ Tại sao a//b?
	 c/Vẽ đường thẳng d cắt a, b lần lượt tại C,D. Đánh số các góc đỉnh C,D rồi đọc tên các cặp góc bằng nhau? Giải thích.
	 2. Yêu cầu HS nhắc lại các tính chất về quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song. Tính chất 3 đường thẳng song song.
	 .HDVN : 
	 -Làm BT 42,43,44
	 -Học thuộc 3 tính chất của bài.
	 -Tập diễn đạt các tính chất bằng hình vẽ và ký hiệu toán học.

Tài liệu đính kèm:

  • docHH-10.doc