Giáo án Toán Đại số 7 tiết 39: Ôn tập học kì 1

Giáo án Toán Đại số 7 tiết 39: Ôn tập học kì 1

Ôn tập học kì 1

A. Mục đích yêu cầu :

 1. Kiến thức : Nắm vững cách cộng trừ nhân chia phân số, các phép toán luỹ thừa, căn bậc hai, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tlt, đại lượng tln, hàm số.

 2. Kỹ năng : Làm thạo cộng trừ nhân chia phân số, tính luỹ thừa, căn bậc hai, tìm x, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, các bài toán về hàm số.

 3. Thái độ : Tích cực ôn tập.

B. Chuẩn bị :

 GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.

 HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.

 

doc 1 trang Người đăng vultt Ngày đăng 06/03/2017 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Đại số 7 tiết 39: Ôn tập học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18	Ngày soạn :
Tiết 39	Ngày dạy :
Ôn tập học kì 1
A. Mục đích yêu cầu :
	1. Kiến thức : Nắm vững cách cộng trừ nhân chia phân số, các phép toán luỹ thừa, căn bậc hai, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tlt, đại lượng tln, hàm số.
	2. Kỹ năng : Làm thạo cộng trừ nhân chia phân số, tính luỹ thừa, căn bậc hai, tìm x, tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, các bài toán về hàm số.
	 3. Thái độ : Tích cực ôn tập.
B. Chuẩn bị :
	GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.
	HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.
C. Nội dung :
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
1p
0p
40p
5p
15p
20p
3p
1p
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Ôn tập : 
Cho hs nhắc lại các tính chất của tlt 
Cho hs làm lại các dạng toán về dãy ts bằng nhau
Cho hs làm lại các dạng toán về hàm số 
4. Củng cố :
Nhắc lại các nội dung chính trên
5. Dặn dò :
Ôn tập các nội dung đã ôn 
Nhắc lại các tính chất của tlt 
Làm lại các dạng toán về dãy ts bằng nhau
Làm lại các dạng toán về hàm số 
7. Tỉ lệ thức :
Nếu ad=bc thì (a,b,c,d0) thì ta có các tlt : 
, , , 
8. Các bài toán về dãy tỉ số bằng nhau : bài 56, 58, 64 trang 30, 31
9. Các bài toán về hàm số :
1) Cho hs f(x)=2x-3. Tính f(-4) 
f(-4)=2.(-4)-3=-11
2) Cho hàm số f(x)=2x-3. Tính x biết giá trị của hs f(x)=-4 
-4=2x-32x=-1x=-1/2
3) Cho hàm số f(x)=ax. Tính a biết đths đi qua A(3;4)
4=a.3a=4/3
4) Vẽ đồ thị hàm số y=-3x 
Cho x=1y=-3.1=-3;A(1;-3)
Đt OA là đths y=-3x

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 39.doc