Kiểm tra học kì 1 (45 phút) Vật lí 7 Đề 1

Kiểm tra học kì 1 (45 phút) Vật lí 7 Đề 1

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau

Câu 1: Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc phản xạ và góc tới có đặc điểm :

A. Bằng 2 lần góc tới B. Là góc vuông .

C. Bằng góc tạo bởi tia tới và mặt gương D. Bằng góc tới .

Câu 2: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đặc điểm :

A. Ảnh thật lớn hơn vật B. Ảnh ảo nhỏ hơn vật .

C. Ảnh ảo bằng vật . D. Ảnh thật bằng vật

Câu 3: Câu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi

A. Không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật B. Hứng được trên màn và nhỏ hơn vật

C. Hứng được trên màn , bằng vật D. Không hứng được trên màn , bằng vật

 

doc 3 trang Người đăng vultt Ngày đăng 23/02/2017 Lượt xem 150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì 1 (45 phút) Vật lí 7 Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì 1 (45phút)
Vật lí 7
Họ và tên :.Lớp 7Điểm :
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1: Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc phản xạ và góc tới có đặc điểm :
A. Bằng 2 lần góc tới 
B. Là góc vuông .
C. Bằng góc tạo bởi tia tới và mặt gương 
D. Bằng góc tới .
Câu 2: ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đặc điểm :
A. ảnh thật lớn hơn vật 
B. ảnh ảo nhỏ hơn vật .
C. ảnh ảo bằng vật .
D. ảnh thật bằng vật 
Câu 3: Câu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi 
A. Không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật 
B. Hứng được trên màn và nhỏ hơn vật 
C. Hứng được trên màn , bằng vật 
D. Không hứng được trên màn , bằng vật 
Câu 4 : Cùng một vật đặt trước và sát ba gương : Gương phẳng, gương lồi, gương lõm thì : 
A. ảnh của vật qua gương lõm là lớn nhất 
B. ảnh của vật qua gương lõm lớn hơn qua gương lồi và nhỏ hơn qua gương phẳng
C. ảnh của vật qua gương phẳng là lớn nhất
D. ảnh của vật qua 3 gương đều bằng nhau
Câu 5 : Âm thanh được tạo ra nhờ :
A. Nhiệt 
B. Điện 
C. ánh sáng 
D. Dao động 
Câu 6 : Vật phát ra âm cao hơn khi nào ?
A. Khi vật dao động mạnh hơn 
B. Khi vật dao động chậm hơn 
C. Khi vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn
D. Khi tần số dao động lớn hơn .
Câu 7 : Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây :
A. Khoảng chân không
B. Tường bê tông
C. Nước biển
D. Tầng khí quyển bao quanh trái đất
Câu 8 : Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt
A. Miếng xốp
B. Tấm gỗ
C. Mặt gương
D. Đệm cao su
Câu 9 : Âm nào dưới đây không gây ô nhiễm tiếng ồn :
A. tiếng sấm rền
B. Tiếng xình xịch của bánh tàu hoả đang chạy
C. Tiếng sóng biển ầm ầm
D. Tiếng máy móc làm việc phát ra to, kéo dài
Câu 10 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :
a). Khi có nhật thực thì Mặt Trời bị .........che khuất, ánh sáng từ Mặt Trời không đến được nơi ta đứng .
Câu 11 : Hãy tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang . Biết vận tốc âm trong không khí là 340 m/s .
Câu 12 : Cho một vật sáng AB đặt trước gương như hình vẽ :
a). Vẽ ảnh AB của AB tạo bởi gương .
b). Nếu đưa gương ra xa vật hơn thì ảnh của AB sẽ to hơn hay bé hơn hay bằng vật?
c). Để mắt tại điểm M nhìn vào gương , vẽ một tia sáng xuất phát từ A đến gương sao cho tia phản xạ lọt vào mắt . Hãy mô tả cách vẽ .
B
A
M
Đáp án và biểu điểm chấm :
Trả lời đúng mỗi câu (0,5điểm)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu10
D
C
A
A
D
D
A
C
A
Mặt trăng
Câu 11 : (1,5điểm)
Khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang là : (0,25điểm)
 S = 
 (0,25điểm) (0, 5điểm) (0, 5điểm) 
Câu 12 : a) (1điểm)Vẽ ảnh AB của AB tạo bởi gương :
B’
A’
B
A
M
+ Vẽ được ảnh A'B' 
- Vẽ A'B' bên kia gương, B' gần gương hơn A' (0,25điểm)
- A'B'=AB (0,25điểm)
- Vẽ đoạn BB' vuông góc với gương (0,25 điểm)
- Gương vuông góc với BB' tại trung điểm của BB' (0,25 điểm)
b) (1điểm) Nếu đưa gương ra xa vật hơn thì ảnh AB bằng vật vì gương là gương phẳng
c) (1,5điểm)
Cách vẽ : 
- Nối A' với M cắt gương tại I . (0, 5điểm) 
- Nối A' với I . Ta được tia tới AI và tia phản xạ IM cần vẽ . (0, 5điểm) 
B’
A’
B
A
I
M
- Vẽ hình đúng(0, 5điểm) 
Thông kê điểm
Thống kê điểm thi môn Lý 7
Lớp
đ1
đ2
đ3
đ4
đ5
đ6
đ7
đ8
đ9
đ10
Tổng
7A1
0
1
0
7
14
8
0
0
0
0
30
7A2
0
0
2
6
12
9
1
0
0
0
30
%7A1
0.0%
3.3%
0.0%
23.3%
46.7%
26.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
%7A2
0.0%
0.0%
6.7%
20.0%
40.0%
30.0%
3.3%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
Tổng
0
1
2
13
26
17
1
0
0
0
60
HL
YK=
1.7%
Y=
25.0%
TB =
71.7%
K =
1.7%
G =
0.0%
100.0%
Tỉ lệ % >=TB
73.3%

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem tra 45 phut vat li 7 hoc ki 1. d1.doc