Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 40 : Trả bài kiểm tra học kỳ

Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 40 : Trả bài kiểm tra học kỳ

A. MỤC TIÊU:

- Chấm bài chính xác, chữa bài cẩn thận để HS thấy được chỗ đúng, chỗ sai,nguyên nhân của những sai lầm đó.

- Phân tích cách làm của HS trong bài kiểm tra.

B. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. Trả bài:

II . Chữa bài:

1) Nhận xét chung:

- Đa số các em làm bài tốt, nhưng cần phải viết chữ và trình bày cẩn thận hơn.

- Một số em còn dùng bút tẩy trong bài làm .

- Có một số bài làm sai giống nhau.

 

doc 2 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 586Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 40 : Trả bài kiểm tra học kỳ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 12/1/2007
Tiết 40 : Trả bài kiểm tra học kỳ ( phần đại số )
Mục tiêu: 
Chấm bài chính xác, chữa bài cẩn thận để HS thấy được chỗ đúng, chỗ sai,nguyên nhân của những sai lầm đó. 
Phân tích cách làm của HS trong bài kiểm tra.
Hoạt động dạy học: 
Trả bài:
II . Chữa bài:
Nhận xét chung:
Đa số các em làm bài tốt, nhưng cần phải viết chữ và trình bày cẩn thận hơn.
Một số em còn dùng bút tẩy trong bài làm .
Có một số bài làm sai giống nhau.
Chữa bài:
Trắc nghiệm:
Tự luận
Câu 1: HS có bài làm tốt chữa (Bá Đức 7C) 
 Ta có 15.A = 10.B = 6.C => .
Do đó A = 2.180= 360 ; B = 3.180= 540 ; C = 5.180 = 900.
GV- Nhận xét: Hầu hết các em chưa biết chia cho BCNN( 15,10,6)
Câu2: HS có bài làm tốt chữa ( Diệu Thuần7C)
 a) (1). = 1,5 => 1 = 1,5: = - 0,9 
 => 2x = 1,5 – (- 0,9) = 2,4
 => x = 2,4 : 2 = 1,2
 b) => ; => => 2x – 3 = 5
* 2x – 3 = 5 => x = 4.
* 2x – 3 = -5 => x = - 1.
 c) (3x – 5)2 = 64 => (3x – 5)2 = 82 =(-8)2 
 * 3x –5 = 8 => x = 
 * 3x – 5 = - 8 => x = -1 .
Một số em chỉ trình bày được ý 1) .Chứng tỏ chưa nắm vững kiến thức về GTTĐ
 cũng như về luỹ thừa bậc chẵn.
A
Câu3 : HS viết GT ,KL 
a). (1đ ) Ta có B1 = B2 ( vì BM là phân giác góc B)
M
N
 C1 = C2 ( vì CN là phân giác góc C)
I
 Mà B = C => B1 = B2 = C1 = C2
B
C
 1
 2
1
 2
Xét BNC và CMB có NBC = MCB ; BC cạnh chung;
 B2 = C2 => BNC = CMB (g.c.g).
b). (1đ ) Từ BNC =CMB suy ra BM = CN .
AMB = B2 + C ; ANC = B + C2 => AMB = ANC
Xét ANC và AMB có AMB = ANC ; BM = CN ; B1 = C1 =>ANC = AMB (g.c.g)
Suy ra AM = AN .
c). (1đ ) Xét BNI và CMI có : B1 = C1; BN = CM ; BNC = CMB => =>BNI = CMI
(g.c.g) Suy ra IN = IM.
GV – Nhận xét có các bài làm tốt như (Đức, Dũng, N.V.Hoàng)
 - Có các bài trình bày chưa tốt : Chí, Hồng, Thảo)
III. Hướng dẫn học ở nhà : 
Chuẩn bị cho bài học chương III - Thống kê.
Hết.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 40.doc