Bài giảng môn Tin học Lớp 7 - Bài 6: Thực hành thao tác với tệp và thư mục

Bài giảng môn Tin học Lớp 7 - Bài 6: Thực hành thao tác với tệp và thư mục

Hệ điều hành Windows cho phép thao tác linh hoạt theo vài cách khác nhau để nhận được cùng một kết quả.

Ví dụ:

 + Nháy nút lệnh có sẵn trong cửa sổ làm việc

 + Chọn lệnh trong bảng chọn nổi lên khi nháy chuột phải

 + Nhấn đồng thời 2 hoặc 3 phím (tổ hợp phím tắt)

 

pptx 14 trang Người đăng Tân Bình Ngày đăng 22/05/2024 Lượt xem 36Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tin học Lớp 7 - Bài 6: Thực hành thao tác với tệp và thư mục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 6 
THỰC HÀNH THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC 
 MỞ ĐẦU 
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 
Hệ điều hành Windows cho phép thao tác linh hoạt theo vài cách khác nhau để nhận được cùng một kết quả. 
Ví dụ: 
 + Nháy nút lệnh có sẵn trong cửa sổ làm việc 
 + Chọn lệnh trong bảng chọn nổi lên khi nháy chuột phải 
 + Nhấn đồng thời 2 hoặc 3 phím (tổ hợp phím tắt) 
THỰC HÀNH 
Bài 1. Tạo thư mục mới tên là ThuMucMoi trên màn hình nền Desktop và thư mục ThuMucTam nằm trong thư mục Documents 
B1. Ấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+N 
B2. Đổi tên thành ThuMucMoi 
B3. Ấn Enter 
Làm tương tự ta tạo được ThuMucTam trong thư mục Document 
 KHÁM PHÁ 
Bài 2. Sao chép tệp, thư mục 
Nhiệm vụ 1: Sao chép vài tệp (một tệp văn bản bất kì, một tệp ảnh bất kì, ) vào thư mục ThuMucTam 
Nhiệm vụ 2: Sao chép thư mục ThuMucTam vào trong thư mục ThuMucMoi trên màn hình nền. 
B1. Chọn tệp cần sao chép 
B2. Nhấn Ctrl+C 
B3. Di chuyển đến thư mục ThuMucTam 
B4. Nhấn Ctrl+V 
Nhiệm vụ 1: 
B1. Chọn thư mục ThuMucTam 
B2. Nhấn Ctrl+C 
B3. Di chuyển đến thư mục ThuMucMoi 
B4. Nhấn Ctrl+V 
Nhiệm vụ 2: 
 KHÁM PHÁ 
Bài 3. Di chuyển tệp, thư mục 
Nhiệm vụ 1: Di chuyển các tệp đang có trong thư mục Documents\ThuMucTam sang ThuMucMoi trên màn hình nền 
Nhiệm vụ 2. Di chuyển ThuMucMoi thành thư mục con của Documents 
B1. Chọn ThuMucTam 
B2. Nhấn Ctrl+X 
B3. Di chuyển đến thư mục ThuMucMoi 
B4. Nhấn Ctrl+V 
Nhiệm vụ 1: 
B1. Chọn ThuMucMoi 
B2. Nhấn Ctrl+X 
B3. Di chuyển đến thư mục Documents 
B4. Nhấn Ctrl+V 
Nhiệm vụ 2: 
 KHÁM PHÁ 
Bài 4. Đổi tên tệp, thư mục 
Nhiệm vụ 1: Đổi tên vài tệp đang có trong thư mục Documents\ThuMucMoi, thêm vào cuối tên “_tam” hoặc tên mới khác tùy ý. Chú ý không thay đổi phần đuôi mở rộng 
Nhiệm vụ 2: Đổi tên ThuMucMoi thành ThuMucXoa 
B1. Chọn tên tệp cần đổi tên 
B2. Nhấn phím F2 
B3. Đổi tên tệp rồi nhấn Enter 
Nhiệm vụ 1: 
Nhiệm vụ 2: 
B1. Chọn tên thư mục ThuMucMoi cần đổi tên 
B2. Nhấn phím F2 
B3. Đổi tên thành ThuMucXoa rồi nhấn Enter 
 KHÁM PHÁ 
Bài 5. Xóa tệp, thư mục 
Nhiệm vụ 1: Xóa các tệp trong ThuMucXoa 
Nhiệm vụ 2. Xóa tất cả các thư mục vừa tạo ra trong bài thực hành 
 VẬN DỤNG 
	Trong máy tính thường có một số tệp bài hát rải rác nhiều nơi. Hãy tìm và di chuyển tất cả các tệp bài hát ấy tới thư mục Music và tổ chức thành các thư mục con, phân loại theo cách mà em muốn để tiện truy cập. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_tin_hoc_lop_7_bai_6_thuc_hanh_thao_tac_voi_tep.pptx