Bài giảng môn Tin học Lớp 7 - Chủ đề E - Bài 3: Làm quen với trang tính (Tiếp theo)

Bài giảng môn Tin học Lớp 7 - Chủ đề E - Bài 3: Làm quen với trang tính (Tiếp theo)

 

Thanh ngay bên dưới vùng nút lệnh và ở bên trên các tên cột, gồm có:

Hộp tên

Các nút lệnh

Vùng nhập dữ liệu

Nháy chuột chọn một ô, địa chỉ ô xuất hiện trong hộp tên

 Khi biết chính xác địa chỉ ta chỉ việc gõ địa chỉ vào hộp tên để chọn ô đó, ví dụ: ABC123

 

pptx 35 trang Người đăng Tân Bình Ngày đăng 22/05/2024 Lượt xem 33Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Tin học Lớp 7 - Chủ đề E - Bài 3: Làm quen với trang tính (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 3 
LÀM QUEN VỚI TRANG TÍNH (TIẾP THEO) 
 MỞ ĐẦU 
Em có biết làm thế nào để chọn ô ABC123 trong bảng tính một cách nhanh nhất không? 
Câu trả lời: 
Để chọn ô ABC123 trong bảng tính một cách nhanh nhất, ta gõ "ABC123" vào hộp tên hiển thị địa chỉ. 
Em hãy chỉ rõ đâu là hộp tên, thanh công thức? 
1 
Hộp tên, thanh công thức và dữ liệu trong ô 
 KHÁM PHÁ 
Thanh ngay bên dưới vùng nút lệnh và ở bên trên các tên cột, gồm có: 
Hộp tên 
Các nút lệnh 
Vùng nhập dữ liệu 
Nháy chuột chọn một ô, địa chỉ ô xuất hiện trong hộp tên 
 Khi biết chính xác địa chỉ ta chỉ việc gõ địa chỉ vào hộp tên để chọn ô đó, ví dụ: ABC123 
Hộp tên 
Thanh công thức hiển thị nội dung của ô đang chọn. Có các trường hợp: 
Nội dung dữ liệu giống như ta gõ vào ô được chọn: ta gọi là dữ liệu trực tiếp 
Nội dung bắt đầu với dấu “=”; đó là một công thức 
Thanh công thức 
Dữ liệu trực tiếp 
Thế nào là một khối ô? Các thao tác với khối ô là gì? 
2 
Khối ô 
 KHÁM PHÁ 
Khối ô là một nhóm ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật . 
Tên khối hay địa chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô góc trên bên trái và ô góc dưới bên phải, được phân cách nhau bởi dấu “:”. 
Ví dụ: B7:Z7, G7:G20 
 KHÁM PHÁ 
Chọn một khối ô: 
- Kéo thả chuột giống như “bôi đen” 
- Trỏ chuột vào đường viền biên khối ô, chuột sẽ có hình mũi tên 4 hướng, cho phép kéo thả khối ô tùy ý sang vị trí mới. 
- Count: số lượng ô có dữ liệu trong khối 
- Sum: tổng số của các số liệu trong khối 
- Average: trung bình cộng của các số liệu trong khối (Hình 2) 
Thông tin khối ô được đánh dấu chọn 
 KHÁM PHÁ 
Bỏ đánh dấu chọn: nháy chuột ở bên ngoài khối ô 
Xóa dữ liệu trong khối ô: chọn khối ô sau đó nhấn phím Delete 
1) Mở tệp “ThucHanh.xlsx” trong bảng chỉ số BMI của một nhóm, hãy cho biết ô nào chứa dữ liệu trực tiếp. 
2) Chọn một khối ô và cho biết các thông tin hiển thị trên thanh trạng thái 
a) Chọn khối ô chứa các ô số liệu trong một cột của bảng chỉ số BMI của một nhóm 
b) Chọn khối ô chứa các ô số liệu trong bảng chỉ số BMI của một nhóm 
c) Chọn toàn bộ một cột, một hàng (của trang tính) có chứa dữ liệu, cho biết kết quả hiển thị trên thanh trạng thái 
Câu trả lời: 
1) Ô chứa dữ liệu trực tiếp là ô Họ và tên, ô Chiều cao và ô Cân nặng. 
2)  
a. Chọn khối ô chứa các số liệu trong một cột của "Bảng chỉ số BMI của một nhóm": Trên thanh trạng thái xuất hiện các thông tin về khối ô đó: Count: 6; Average: 1.53, Sum: 7.65. 
Thông tin khối ô được đánh dấu chọn 
b. Chọn khối ô chứa các ô số liệu trong "Bảng chỉ số BMI của một nhóm": Trên thanh trạng thái xuất hiện các thông tin về khối ô đó: Count: 15; Average: 24.22, Sum: 363.31. 
Thông tin khối ô được đánh dấu chọn 
c. Chọn toàn bộ một cột, một hàng (của trang tính) có chứa dữ liệu; kết quả hiển thị trên thanh trạng thái chỉ có số lượng ô có dữ liệu trong khối: Count: 5. 
Thông tin khối ô được đánh dấu chọn 
3 
Sao chép, di chuyển khối ô 
 KHÁM PHÁ 
Sao chép khối ô sang chỗ khác 
Bước 1: Chọn khối ô 
Bước 2: Ấn Ctrl + C 
Bước 3: Nháy chuột chọn ô là góc trên bên trái của đích đến 
Bước 4: Nhấn Ctrl+V 
Di chuyển khối ô 
Trỏ chuột vào biên khối ô để di chuyển 
Chú ý 
Nếu đích đến của khối ô không phải là vùng trống mà có dữ liệu thì Excel sẽ hỏi, nhắc kiểm tra để không vô tình đè lên dữ liệu có ở đó từ trước. 
Chèn khối ô 
	Giữ phím Shift trong khi thao tác kéo thả khối ô đến vị trí mới thì các ô đã có dữ liệu sẽ không bị viết đè lên mà bị đẩy dịch sang vị trí khác 
4 
Thực hành với khối ô 
 KHÁM PHÁ 
Bài 1. 
1) Chọn khối ô vừa đủ chứa trọn Bảng chỉ số BMI của một nhóm và cho biết địa chỉ khối ô là gì? 
2) Kéo thả di chuyển khối ô sang vị trí mới, cho biết địa chỉ mới của khối ô 
3) Cắt dán để di chuyển khối ô sang vị trí mới; sao chép khối ô sang vị trí mới 
Bài 2. Chuyển vị trí cột Điện thoại trong Bảng chỉ số BMI của một nhóm để trở thành cột liền kề bên phải cột Họ tên 
HOẠT ĐỘNG 
Nhóm 4 . Chuyển vị trí cột Điện thoại trong Bảng chỉ số BMI của một nhóm để trở thành cột liền kề bên phải cột Họ tên 
30 
Thảo luận nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ: 
Nhóm 1. Chọn khối ô vừa đủ chứa trọn Bảng chỉ số BMI của một nhóm và cho biết địa chỉ khối ô là gì? 
Nhóm 2. Kéo thả di chuyển khối ô sang vị trí mới, cho biết địa chỉ mới của khối ô 
Nhóm 3. Cắt dán để di chuyển khối ô sang vị trí mới; sao chép khối ô sang vị trí mới 
 LUYỆN TẬP 
Bài 1. Theo em, trong Bảng chỉ số BMI của một nhóm, em có thể sử dụng hàm SUM hay hàm AVERAGE để đưa ra thông tin gì hữu ích? 
Câu trả lời: 
Theo em, trong Bảng chỉ số BMI của một nhóm, em có thể sử dụng hàm SUM để đưa ra thông tin về tổng chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI hoặc sử dụng hàm AVERAGE để đưa ra thông tin về trung bình chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI của tất cả các bạn trong một nhóm. 
 VẬN DỤNG 
Câu 1. Hộp tên dùng để làm gì 
Câu 2. Khối ô được xác định như thế nào? Địa chỉ khối ô là gì? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_tin_hoc_lop_7_chu_de_e_bai_3_lam_quen_voi_tran.pptx