Giáo án Tin học Lớp 7 - Chủ đề E - Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số - Trường THCS Phủ Lý

Giáo án Tin học Lớp 7 - Chủ đề E - Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số - Trường THCS Phủ Lý

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức

- Biết được Excel đã làm sẵn nhiều định dạng hiển thị số liệu

- Thực hiện được thao tác áp dụng một số định dạng số thông dụng

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

- Năng lực Tin học:

 + Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;

 + Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông;

+ Hợp tác trong môi trường số.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

- SGK, Giáo án.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Học sinh

- Đồ dùng học tập, SGK.

- Đọc trước bài theo sự hướng dẫn của GV

 

docx 4 trang Người đăng Thái Bảo Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 104Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 7 - Chủ đề E - Bài 4: Định dạng hiển thị dữ liệu số - Trường THCS Phủ Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ E: ỨNG DỤNG TIN HỌC
BÀI 4: ĐỊNH DẠNG HIỂN THỊ DỮ LIỆU SỐ
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức
- Biết được Excel đã làm sẵn nhiều định dạng hiển thị số liệu
- Thực hiện được thao tác áp dụng một số định dạng số thông dụng
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.
- Năng lực Tin học: 
	+ Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
 + Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông;
+ Hợp tác trong môi trường số.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Giáo viên
- SGK, Giáo án.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Học sinh
- Đồ dùng học tập, SGK.
- Đọc trước bài theo sự hướng dẫn của GV
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)
1. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
2. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi.
3. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
4. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
Nhiệm vụ 1: Quan sát bảng sau và cho biết các ô dạng dữ liệu dạng số, các ô dữ liệu dạng kí tự trong bảng tính
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
Dự kiến trả lời: 
+ Dạng dữ liệu số: A1,B1,C1,D1
+ Dạng dữ liệu kí tự: A2,B2,C2
- GV đánh giá, nhận xét và dẫn dắt vào bài học.
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC, LUYỆN TẬP (35 phút)
Hoạt động 1: Các dạng hiển thị số liệu trong Excel (15 phút)
1. Mục tiêu: HS nắm được các dạng hiển thị số liệu trong Excel: 
2. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi.
3. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
4. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp làm 6 nhóm. 
- Yêu cầu các nhóm kết hợp nghiên cứu SGK và thảo luận trong thời gian 8 phút để trả lời các câu hỏi:
Nhiệm vụ 2: Trước khi định dạng ô, khối dạng số liệu dạng số, tiền tệ, phần trăm ta phải chọn vùng dữ liệu cần định dạng không?
Nhiệm vụ 3: Để tăng, giảm số chữ số phần thập phân ta sử dụng lệnh gì? Để phân cách từng nhóm 3 chữ số (nghìn, triệu, tỷ) bằng dấu (. hoặc ,) ta sử dụng lệnh gì?
Nhiệm vụ 4: Để định dạng hiển thị số tiền có kèm theo kí hiệu đồng đô la ta sử dụng lệnh như thế nào?
Nhiệm vụ 5: Để hiển thị số liệu dưới dạng phần trăm ta sử dụng lệnh như thế nào?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm trao đổi, thảo luận trả lời các câu hỏi trên.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời của nhóm.
- Các nhóm khác nhận xét.
* Bước 4: Kết luận nhận định.
- Gv nhận xét câu trả lời của các nhóm, chốt kiến thức
Nhiệm vụ 2: Để định dạng dữ liệu dạng số, tiền tệ, phần trăm ta phải chọn vùng dữ liệu cần thực hiện định dạng
Nhiệm vụ 3:
- Để tăng, giảm số chữ số phần thập phân ta sử dụng lệnh: Home\Number và chọn
+ (Increase Decimal) tăng 1 chữ số thập phân
+ (Decrease Decimal) giảm 1 chữ số thập phân
Nhiệm vụ 4:
Để định dạng hiển thị số tiền có kèm theo kí hiệu đồng đô la ta sử dụng lệnh Home\Number và chọn lệnh 
Nhiệm vụ 5:
Để hiển thị số liệu dưới dạng phần trăm ta sử dụng lệnh Home\Number và chọn lệnh 
Hoạt động 2: Thực hành với các dạng hiển thị số liệu (20 phút)
1. Mục tiêu: HS nắm được các dạng hiển thị số liệu.
2. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK và thực hiện làm thực hành
3. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hành của học sinh 
4. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sau
Nhiệm vụ 6: Dựa vào tệp “ThucHanh.xlsx” đã thực hành ở bài 1 em hãy thực hiện các công việc sau:
+ Định dạng chiều cao là số có một chữ số phần thập phân
+ Định dạng cân nặng là số không có chữ số phần thập phân
+ Định dạng BMI là số có hai chữ số phần thập phân
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nghiên cứu phần lý thuyết sau đó thực hiện thực hành cặp đôi
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện cặp trình bày kết quả của mình
- Các cặp khác kiểm tra chéo lẫn nhau
* Bước 4: Kết luận nhận định.
- Gv nhận xét về quá trình thực hành của học sinh, chốt kiến thức
HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5 phút)
1. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua trả lời câu hỏi.
2. Nội dung: HS sử dụng SGK, kiến thức đã học, hiểu biết thực tế, liên hệ bản thân, GV hướng dẫn (nếu cần thiết) để trả lời câu hỏi.
3. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
4. Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Giáo viên yêu cầu hoc sinh thảo luận trả lời câu hỏi sau
 Các lệnh nào trong nhóm lệnh Number để thao tác nhanh chọn một định dạng số? Tác dụng của các lệnh đó là gì?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm trao đổi, thảo luận để trả lời các câu hỏi trên.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời của nhóm.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Bước 4: Kết luận nhận định.
- Gv nhận xét câu trả lời của các nhóm. 
+ (Increase Decimal) tăng 1 chữ số thập phân
+ (Decrease Decimal) giảm 1 chữ số thập phân

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_7_chu_de_e_bai_4_dinh_dang_hien_thi_du_l.docx