Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 6 Năm học 2012-2013 môn toán (thời gian làm bài 70 phút)

Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 6 Năm học 2012-2013 môn toán (thời gian làm bài 70 phút)

Câu 1: Số thập phân có ba trăm linh hai đơn vị ,chín phần nghìn được viết là:

A. 302,9 B. 302,90 C. 302,009 D. 302,09

Câu 2: Số gấp số số lần là :

A. 4 lần B. 3 lần C.2 lần D.5 lần

Câu 3: Đếm từ 1 đến 100 có bao nhiêu lần xuất hiện chữ số 2:

A. 20 lần B. 21 lần C. 19 lần D. 18 lần

 

doc 2 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 1050Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 6 Năm học 2012-2013 môn toán (thời gian làm bài 70 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phòng gd& đt hưng hà
trường thcs lê quý đôn
đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 6 
n ăm học 2012-2013
môn Toán 
(Thời gian làm bài 70 phút)
*****
I. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm )
Em hóy chọn phương ỏn trả lời đỳng cho mỗi cõu hỏi sau
Câu 1: Số thập phân có ba trăm linh hai đơn vị ,chín phần nghìn được viết là:
A. 302,9	B. 302,90	C. 302,009	D. 302,09
Câu 2: Số gấp số số lần là :
A. 4 lần	B. 3 lần	C.2 lần	D.5 lần
Câu 3: Đếm từ 1 đến 100 có bao nhiêu lần xuất hiện chữ số 2:
A. 20 lần	B. 21 lần	C. 19 lần 	D. 18 lần
Câu 4: Trong các phân số ;; và phân số nhỏ nhất là :
A.	B. 	C.	D.
Câu 5: 30% của 96 là :
A. 288	B. 0,288	 C. 2,88	D. 28,8
Câu 6: Cho .Giá trị của biểu thức A là:
A.	B. 	C.	D.
Câu 7: Một thỏng nào đú cú ba ngày thứ sỏu đều là ngày chẵn. Hỏi ngày 25 của thỏng đú là ngày thứ mấy ?
A. Chủ nhật	B. Thứ tư	C. Thứ hai	D. Thứ sỏu
Câu 8: Khi nhõn một số với 12, bạn Nam đó đặt cỏc tớch riờng thẳng cột với nhau nờn được tớch sai là 147. Tớch đỳng là :
A. 588	B. 49	 C. 564	D. 1225
Câu 9: Cho hỡnh vuụng có cạnh bằng 10 cm. 
Diện tích phần gạch chéo là :
D. 14,25 
A. 142,5 B.10,75 	C.107,5 
Câu 10: Biết lớt dầu thỡ cõn nặng kg. Vậy 1 lớt dầu cõn nặng là
A. 	B. 	 C. 	D. 
Câu 11: Hai số có hiệu là 15,44. Biết số bé bằng số lớn. Số bé là: 
A. 23,16	B. 231,6	C. 2,316	D. 38,6
Câu 12: 
 Cỏc hỡnh lập phương được sắp xếp thành một cỏi thỏp như hỡnh vẽ bờn. Tổng số cỏc hỡnh lập phương là:
A. 20	 B. 25	 C. 35	D. 30
Ii. Phần tự luận: ( 7 điểm)
Bài 1:Tính hợp lý ( 2 diểm)
a) 14- 	 b)
c)13,8+47,53+63,2+15,36+52,47+8,64 d)
Bài 2:(1,5 điểm) Hai người bạn đi chợ. Tổng số tiền của hai người là 91 000 đồng. Sau khi người thứ nhất mua hết số tiền của mình và người thứ hai mua hết số tiền của mình thì số tiền cũn lại của hai người bằng nhau. Hỏi lỳc mỗi người có bao nhiêu tiền?
Bài 3:(3 điểm) Cho hình thang vuông có đáy bé là 15cm, đáy lớn gấp đôi đáy bé, chiều cao bằng đáy bé.
a, Tính diện tích hình thang vuông đó.
b, Mở rộng đáy bé để được hình chữ nhật thì diện tích tăng sẽ lên bao nhiêu phần trăm? 
Bài 4:(0,5 điểm) Tìm chữ số tận cùng của tích sau: 1.3.5.7.9. ... .2013.
--- Hết---

Tài liệu đính kèm:

  • docde vao lop 6.doc