Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2010-2011 môn Công nghệ lớp 9 (Đề 2)

Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2010-2011 môn Công nghệ lớp 9 (Đề 2)

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (4điểm):

Câu 1(2đ): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng .

1. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi, bảng điện phải đặt cách mặt đất tối thiểu là bao nhiêu:

A. 1,3m đến 1,5m.

B. 1,3m đến 1,6m.

C. 1,1m đến 1,5m.

D. 1,2m đến 1,5m.

2. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn phải cách vật kiến trúc bao nhiêu?

A. 10cm

B. 10mm

C. 10mm

D. 10cm

3. Khi kiểm tra để đảm bảo an toàn điện cho mạng điện trong nhà cần kiểm tra:

A. Các đồ dùng điện

B. Các thiết bị điện

C. Dây dẫn điện

D. Tất cả các phần tử của mạch điện

 

doc 2 trang Người đăng thanh toàn Lượt xem 1029Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2010-2011 môn Công nghệ lớp 9 (Đề 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:............................... Đề 2 
Lớp:...............
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20010-2011
Môn : CÔNG NGHỆ LỚP 9
Điểm
Lời phê của thầy (cô)
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (4điểm):
Câu 1(2đ): Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng .
1. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi, bảng điện phải đặt cách mặt đất tối thiểu là bao nhiêu:
1,3m đến 1,5m.	
1,3m đến 1,6m.
1,1m đến 1,5m. 	
1,2m đến 1,5m. 
2. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn phải cách vật kiến trúc bao nhiêu?
 10cm 
 10mm
 10mm
 10cm
3. Khi kiểm tra để đảm bảo an toàn điện cho mạng điện trong nhà cần kiểm tra:
Các đồ dùng điện
Các thiết bị điện 
Dây dẫn điện	
Tất cả các phần tử của mạch điện
4. Khi lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, tổng tiết diện dây dẫn không được vượt quá bao nhiêu % tiết diện ống?
60%
50%
40%
30%
Câu 1(1đ): Điền một trong các dấu để chỉ hướng đóng cắt của cầu dao, công tắc
Kiểu lắp đặt
Hướng chuyển động của núm đóng _ cắt
Đóng 
Cắt
Lắp kiểu nằm ngang
Lắp kiểu dứng 
Câu 2(1đ): Em hãy sắp xếp thứ tự của các công đoạn cho trước sau thành quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện:
 (1)Lắp thiết bị điện vào bảng điện, (2)Kiểm tra và vận hành thử,(3)Nối các thiết bị điện của bảng điện với nhau theo sơ đồ nguyên lí, (4)Khoan lỗ, (5) Vạch dấu
Thứ tự: .................................................................................(vd: 3-4-6-1 vv...)
II - PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm):
Câu 1(1đ Cho sơ đồ nguyên lí của mạch điện chiếu sáng xâu chuỗi như hình vẽ:
A
Đ1
O
Đ2
C1
C2
C3
Đ3
Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (....) để chỉ ra nguyên lí làm việc của mạch điện:
Đóng công tắc 2 cực C1, đèn ............ sáng. Sau đó, đảo mạch công tắc 3 cực C2, đèn ....... tắt, đèn ...... sáng. Tiếp tục đảo mạch công tắc 3 cực ............., đèn Đ3 sáng, đèn .......... tắt.
Câu 2(2): Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện gồm: 1 cầu chì, một ổ ghim, 2 công tắc 2 cực diều khiển 2 đèn.
Câu 3 ( 3đ)Vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện đèn cầu thang.

Tài liệu đính kèm:

  • docKT (de 2) CN 9 2011.doc