Giáo án Hình học Khối 7 - Tuần 22 (Bản đẹp)

Giáo án Hình học Khối 7 - Tuần 22 (Bản đẹp)

I>. Mục tiêu:

1/ Kiến thức:HS nắm được định lí Pytago về quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác vuông và định lí pytago đảo

Biết vận dụng định lí Pytago để tính độ dài 1 cạnh của tam giác khi biết độ dài hai cạnh kia. Biết vận dụng định lí Pytago đảo để nhận biết 1 tam giác là tam giác vuông.

2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng vận dụng định lí

3/ Thái độ:Biết vận dụng kiến thức học trong bài toán vào thực tế

II>. Chuẩn bị:

+GV: Bảng phụ, 2 tấm bìa màu hình vuông cạnh bằng a + b, 8 tờ giấy trắng hính tam giác vuông bằng nhau, độ dài hai cạnh gốc vuông là a, b.

+HS: Thước thẳng, compa, máy tính bỏ túia

III>.Phương pháp: Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, thực hành,

IV>.Tiến trình dạy – học:

 

doc 5 trang Người đăng danhnam72p Lượt xem 289Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Khối 7 - Tuần 22 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22	TIẾT 37
ĐỊNH LÝ PITAGO
I>. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:HS nắm được định lí Pytago về quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác vuông và định lí pytago đảo
Biết vận dụng định lí Pytago để tính độ dài 1 cạnh của tam giác khi biết độ dài hai cạnh kia. Biết vận dụng định lí Pytago đảo để nhận biết 1 tam giác là tam giác vuông.
2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng vận dụng định lí 
3/ Thái độ:Biết vận dụng kiến thức học trong bài toán vào thực tế
II>. Chuẩn bị:
+GV: Bảng phụ, 2 tấm bìa màu hình vuông cạnh bằng a + b, 8 tờ giấy trắng hính tam giác vuông bằng nhau, độ dài hai cạnh gốc vuông là a, b.
+HS: Thước thẳng, compa, máy tính bỏ túia
III>.Phương pháp: Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, thực hành, 
IV>.Tiến trình dạy – học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Hoạt động 1( 22phút): Định lí Pytago
-GV giới thiệu về bài toán học Pytago Định lí Pytago.
-Yêu cầu HS làm . Đo độ dài cạnh huyền của tam giác vuông :
GV: Ta có: 32 + 42 = 25
	52 = 25 
	 32 + 42 = 52
-Vậy qua đo đạc ta thấy 3 cạnh của tam giác vuông liên hệ với nhau như thế nào?
-Cho HS thực hiện (GV đưa bảng phụ có dán sẳn hai tấm bìa màu hình vuông có cạnh bằng a + b)
-Yêu cầu HS xem trang 129 SGK hình 121, 122.
Hỏi: Tính S phần bìa không bị lấp? (h1).
-Ơû (h2): Tính S phần không bị che lấp?
-So sánh phần bìa không bị che lấp ở 2 hình? (giải thích)
-Từ đó rut ra nhận xét về quạn hệ giữa c2 và a2 + b2 ?
-GV: giới thiệu định lí Pytago vẽ hình và tóm tắt định lí theo hình vẽ
 có BC2 = AB2 + AC2
-GV đọc phần lưu ý SGK
A
B
C
Yêu cầu HS là 
-HS theo dõi 
-HS toàn lớp vẽ hình vào vẽ
HS: độ dài cạnh huyền của vuông là 5 cm
-HS:  bình phương độ dài cạnh huyền bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh góc vuông
-HS toàn lớp tự đọc 129 SGK. Làm 
-HS: S1 = c2
HS: S2 = a2 + b2
-HS:  bằng nhau cùng bằng S hình vuông S bốn vuông
-Vậy: c2 = a2 + c2
- HS đọc định lí Pytago
HS vẽ hình và ghi bài
HS trình bày miệng
 vuông ABC có:
AB2 + BC2 = AC2 (định lí Pytago)
 AB2 + 82 = 102 AB2 = 102 – 82
 AB2 = 36 AB = 6 x = 6
Tương tự: EF2 = 12 + 12 = 2
EF = hay x = 
 Hoạt động 2( 16phút): Định lí Pytago đảo
-Yêu cầu HS làm . Vẽ tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm dùng thước đo góa đo ?
-GV: ABC có AB2 + AC2 = BC2 (vì 32 + 45 = 52 = 25) bằng đo đạc ta thấy ABC là vuông.
-GV giới thiệu định lí Pytago đảo
-HS toàn lớp vẽ hình vào vở
-1 hàm số thực hiện trên bảng
A
B
C
3 cm
5 cm
4 cm
HS đọc định lí Pytago đảo (SGK)
 ABC có BC2 = AB2 + AC2
Hoạt động 3( 10phút): Củng cố – luyện tập
-Phát biểu định lí Pytago thuận và đảo?
-Cho HS làm bài tập 53 trang 131 SGK (bảng phụ) (gọi 4 HS lên bảng trình bày )
-Cho HS làm bài tập: cho có độ dài 3 cạnh là:
6 cm, 8 cm, 10 cm
4 cm, 5 cm, 6 cm
	 nào là vuông? Vì sao?
- HS phát biểu định lí thuận và đảo
-HS trình bày:
x2 = 52 + 122 (định lí Pytago)
x2 = 169 x = 13
x = , c) x = 20, d) x = 4
-HS: a) Có 62 + 82 = 102 có 3 cạnh là 6 cm, 8 cm, 10 cm là vuông
b) 42 + 55 = 41 62 = 36 có 3 cạnh 4 cm, 5 cm, 6 cm không là vuông 
Hoạt động 4( 2phút): Hướng dẫn về nhà
Học thuộc định lí Pytago thuận và đảo
- Làm bài tập: 55, 56, 57, 58 trang 131, 132 SGK, 82, 83, 86 trang 108 SBT
TUẦN 22	TIẾT 38
LUYỆN TẬP
I>. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:-Củng cố định lí Pytago và định lí đảo Pytago
-Vận dụng định lí Pytago tính độ dài 1 cạnh của tam giác vuông khi biết hai cạnh còn lại. Vận dụng định lí Pytago đảo để nhận biết một là vuông.
2/ kỹ năng:Rèn kỹ năng vận dụng định lí Pytago.
3/ Thái độ:Hiểu và biết vận dụng kiến thức bài học vào thực tế.
II>. Chuẩn bị:
-GV: Bảng phụ, thước thẳng, compa, eke, phấn màu
-HS: Thước thẳng, eke, compa
III>.Phương pháp: Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, thực hành, 
IV>. Tiến trình lên lớp:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Hoạt động 1( 9 phút): Kiểm trabài cũ
A
C
B
-GV nêu câu hỏi
HS 1:	Chữa bài tập 55 trang 131 SGK (bảng phụ)
-HS2:chữa bài tập 56 (a, c) trang 131 SGK
-GV theo dõi HS làm bài và giúp đỡ .
GV nhận xét.
-HS lên bảng kiểm tra.
-HS 1: 
 ABC, Chữa bài tập 55 trang 131 SGK 
Ta có: AC2 = BC2 – AB2 (định lí Pytago)
	AC2 = 42 – 12 = 15
	 AC = 
Vậy: chiều cao bức tường 3, 9 (m)
-HS 2: Phát biểu định lí Pytago đảo
 ABC có: BC2 = AB2 + AC2 
 ABC vuông tại A
A
C
B
a). có 3 cạnh là 9 cm, 12 cm, 15 cm là vuông theo định lí Pytago đảo
 Vì: 92 + 122 = 152
c). có 3 cạnh là 7m, 7m, 10m
72 + 72 = 98 102 = 100
Vậy này không là vuông
-HS lớp nhận xét bl của bạn
Hoạt động 2( 2phút)::: Luyện tập
A
B
C
D
0
x
x
tại O
OA = OC, OB = OD
AC = 12 cm
BD = 16 cm
AB, BC, CD, DA =?
GT
KL
-Bài tập 57 trang 131 SGK (gọi HS trả lời miệng)
-Bài tập 86 trang 108 SBT
Gọi 1 HS vẽ hình.
Hỏi: nêu cách tính đường chéo của 1 hình chữ nhật
Bài tập 87 trang 108 SBT (bảng phụ)
-GV yêu cầu HS lên bảng vẽ hình và ghhi GT, KL
Nêu cách tính AB?
Bài tập 88 trang 108 SBT
Gợi ý: Gọi độ dài cạch góc vuông của cân là x (cm) độ dài cạnh huyền là a (cm). Theo định lí Pytago ta có đẳng thức nào?
-HS: Lời giải bạn Tâm sai. Ta phải so sánh bình phương của cạnh lớn nhất với tổng bình phương hai cạnh còn lại.
	82 + 152 = 289
	172 = 289
	 82 + 152 = 172 
	 ABC là vuông tại B
-HS: vẽ hình:
A
B
C
D
10
5
-HS: nêu cách tính:
 vuông ABD có:
BD2 = AB2 + AD2 (định lí Pytago)
BD2 = 52 + 102 = 125
BD = (dm)
-HS toàn lớp vẽ hình vào vở
- HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL
-HS: vuông AOB có: 
	AB2 = AO2 + OB2 (định lí Pytago)
	OA = OC = 
Tương tự: BC = CD = DA = AB = 10 (cm)
-HS trình bày 
a
x
x
x2 + x2 = a2 
2x2 = a2
2x2 = 22 x2 = 2 x = (cm)
Hoạt động 3( 2phút): Hướng dẫn về nhà
Làm bài tập 59, 60, 61 trang 133 SGK, 89 trang 108 SBT
Đọc “có thể em chưa biết” trang 134 SGK 
Theo dõi
Ký duyệt của Tổ trưởng

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_khoi_7_tuan_22_ban_dep.doc