Giáo án môn Toán Đại số 7 tiết 7: Lũy thừa của một số hữu tỷ (tiếp)

Giáo án môn Toán Đại số 7 tiết 7: Lũy thừa của một số hữu tỷ (tiếp)

 Tiết 7

LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỶ (tiếp)

A. Mục tiêu:

- Kiến thức:Học sinh nắm vững 2 quy tắc về luỹ thừa của một tích và luỹ thừa của một thương.

- Kỹ năng:Có kỹ năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán.

-Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, khoa học.

B. Chuẩn bị:

GV- Bảng phụ nội dung bài tập 34 SGK. Bảng phụ ghi công thức.

HS - Ôn kỹ các công thức đã học.

C. Phương pháp: Vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, HĐ nhóm, HĐ các

 

doc 3 trang Người đăng vultt Lượt xem 422Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán Đại số 7 tiết 7: Lũy thừa của một số hữu tỷ (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 1/9/2011
Ngày dạy:8/9/2011 
Tiết 7
LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỶ (tiếp)
A. Mục tiêu:
- Kiến thức:Học sinh nắm vững 2 quy tắc về luỹ thừa của một tích và luỹ thừa của một thương.
- Kỹ năng:Có kỹ năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán.
-Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, khoa học.
B. Chuẩn bị:
GV- Bảng phụ nội dung bài tập 34 SGK. Bảng phụ ghi công thức.
HS - Ôn kỹ các công thức đã học.
C. Phương pháp: Vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, HĐ nhóm, HĐ các nhân.
D. Tiến trình bài giảng:
I.ổn định lớp (1')
7A3:
II. Kiểm tra bài cũ: (7') :
* HS: Viết 5 công thức về lũy thừa của một số hữu tỷ.
 Tính: ; ;
- Gọi HS nêu nhận xét, đánh giá cho điểm.
III. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
- Muốn tính nhanh (0,125)3.83 ntn?
? Yêu cầu cả lớp làm ?1
- chốt: kết quả.
- Giới thiệu công thức. Gọi HS biểu bằng lời.
- Yêu cầu học sinh làm ?2
vậy câu hỏi của đầu bài sẽ trả lời ntn?
- 2 HS lên bảng làm. cả lớp làm vào vở.
- Học sinh nhận xét 
-Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa.
- 2 HS lên bảng làm
 Nhận xét.
= (0,125.8)3 =13 =1
I. Luỹ thừa của một tích (12')
?1
* Tổng quát:
?2 Tính:
- Lũy thừa của một thương tính ntn?
- Yêu cầu học sinh làm ?3
*Qua 2 ví dụ trên em hãy hoàn thành tiếp công thức?
* hãy phát biểu bằng lời công thức trên. 
- Yêu cầu học sinh làm ?4
- Gọi HS nêu nhận xét kết quả của bạn.
* Em hãy nêu lên các lợi ích của công thức vừa học cho sự tính toán.
 - Yêu cầu học sinh làm H Đ nhón ?5
- Cả lớp làm nháp
- 2 học sinh lên bảng làm
- Trả lời. = 
- Luỹ thừa của một thương bằng thương các luỹ thừa. 
- 3 học sinh lên bảng làm
- Nêu nhận xet.
- H Đ nhóm theo bàn.
2. Lũy thừa của một thương.
?3 Tính và so sánh
a,
* Tổng quát:
?4 Tính
?5 Tính
a)(0,125)3.83 =(0,125.8)3=13=1
b) (-39)4 : 134 = (-39:13)4 
 = (-3)4 = 81
IV. Củng cố: (10')
- Treo bảng phụ 
*Gọi HS đứng tại chỗ nhận xét của bạn.
* Chú ý phân loại:
- Cùng cơ số: cộng (trừ) số mũ.
- Cùng số mũ: nhân (Chia) cơ số.
Bài 35 (SGK/ 22)
- GV+ HS cùng làm.
- Cả lớp suy nghĩ, trả lời miệng.
Bài tập 34 (tr22-SGK) 
e) 
Bài 35 (SGK/22)
a, 
=> m = 5
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Ôn tập các quy tắc và công thức về luỹ thừa (học trong 2 tiết )
- Làm bài tập 35(b); 36; 37 SGK /tr22,23 
- Làm bài tập 50; đến 53; 55; 6.3; 6.8 (SBT/18;19)

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 7 - Luy thua cua mot so huu ti.doc