Giáo án Sinh hoạt lớp 8

Giáo án Sinh hoạt lớp 8

Tuần: 1

- Lớp phó văn thể bắt nhịp cho cả lớp hát 1 bài để ổn định tổ chức.

* HĐ1: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp

+Lớp trưởng đọc bản báo cáo về tình hình học tập cũng như kết quả đạt được về các mặt hoạt động năm học 2007-2008:

- ưu điểm: hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra với 2 HS giỏi và 7 học sinh tiên tiến, các mặt hoạt động được nhà trường biểu dương và đánh giá cao

- Hạn chế: 1 bạn học sinh bị lưu ban

+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.

* HĐ2: Ý kiến cá nhân

+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến.

+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.

 

doc 71 trang Người đăng vultt Lượt xem 2585Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Sinh hoạt lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 1
 NS:20/08/08
 TH:23/08/08
- Lớp phó văn thể bắt nhịp cho cả lớp hát 1 bài để ổn định tổ chức.
* HĐ1: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp
+Lớp trưởng đọc bản báo cáo về tình hình học tập cũng như kết quả đạt được về các mặt hoạt động năm học 2007-2008:
ưu điểm: hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra với 2 HS giỏi và 7 học sinh tiên tiến, các mặt hoạt động được nhà trường biểu dương và đánh giá cao
Hạn chế: 1 bạn học sinh bị lưu ban
+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.
* HĐ2: ý kiến cá nhân
+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến. 
+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.
* HĐ3: Bình bầu ban cán sự lớp mới
+Lớp trưởng điều khiển thực hiện
+GVCN cùng với BCS lớp cũ dự kiến và tổ chức bầu ban cán sự lớp mới
- Lớp trưởng: Hà Ngọc Thanh
- Lớp phó HT: Ân văn Công
- Lớp phó LĐ: Diệp Thị Hường
- Lớp phó VT: dương Văn Lộc
- Tổ trưởng tổ 1: Nguyễn Thị Thơm, tổ phó: trương Thị Hằng
- Tổ trưởng tổ 2: Diệp Thị Huyền, tổ phó: Phan Thị Tươi
* HĐ4: GVCN nhận xét chung, tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo.
- Nề nếp: ổn định nề nếp, đi học đúng giờ, ra vào lớp đúng quy định, chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp
- Học tập: Rất nhiều bạn mắc khuyết điểm trong tuần, tiêu biểu: Thắng, Long, Hùng
- Duy trì các nề nếp học tập tót của lớp và các mặt hoạt động của trường
- Triển khai thời gian và kế hoạch họp PH học sinh.
*HĐ5: Văn nghệ.
Tuần: 2
 NS:27/08/08
 TH:30/08/08
- Lớp phó văn thể bắt nhịp cho cả lớp hát 1 bài để ổn định tổ chức.
* HĐ1: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp
+Lớp trưởng nhận xét ưu điểm, khuyết điểm về các hoạt động trong tuần của lớp:
- Nề nếp: +Đi học muộn: Long, Tươi
 +Xếp hàng đầu giờ
 +Đồng phục: M.Hiếu, Nam không mặc đòng phục
 +Truy bài đầu giờ
- Học tập: +Nhược điểm: hiện tượng không làm bài tập tăng nhanh và nhiều
 + Ưu điểm: 1 số giờ học được nhận xét đánh giá tốt
- Đạo đức: Công, Thắng, Hùng,L.Hiếu nói chửi bậy
-Lao động, vệ sinh sạch sẽ, có ý thức tốt
+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.
* HĐ2: ý kiến cá nhân
+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến. 
+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.
* HĐ3: Bình bầu tuyên dương, phê bình trước lớp và trước trường.
+Lớp trưởng điều khiển thực hiện
+ Lần lượt các tổ trưởng nhận xét và nêu danh sách các bạn trong tổ được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Các thành viên trong lớp theo dõi, nhận xét, bình bầu.
+Lớp phó học tập ghi lại tên các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Lớp trưởng chốt lại danh sách các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình:
- Tuyên dương: Công, Thanh, Thơm đạt nhiều điểm tốt trong tuần
- Phê bình: Thắng, L.hiếu ý thức học tập chưa tốt
* HĐ4: GVCN nhận xét chung, tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo.
- Nề nếp: chưa ổn định, rất nhiều bạn đi học muộn, xếp hàng vào lớp và tập thể dục chưa ngay ngắn, truy bài rất ồn.
- Học tập: Rất nhiều bạn mắc khuyết điểm trong tuần, tiêu biểu: Phan huy, Phúc, Quân...
*HĐ5: Văn nghệ.
---------------------------------------------------------------------------
Tuần: 3
 NS:04/09/08
 TH:06/09/08
- Lớp phó văn thể bắt nhịp cho cả lớp hát 1 bài để ổn định tổ chức.
* HĐ1: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp
+Lớp trưởng nhận xét ưu điểm, khuyết điểm về các hoạt động trong tuần của lớp:
- Nề nếp: +Đi học muộn: không có
 +Xếp hàng đầu giờ: Trật tự và ổn định
 +Đồng phục: Hà không mặc áo trắng vào thứ 2
 +Truy bài đầu giờ: thực hiện tốt
- Học tập: +Nhược điểm: 1. Quên đồ dùng: hầu hết các bạn trong lớp
 2. Không học bài, làm bài ở nhà: Long, Trung, Hoa, Thường, Thắng, Hùng
 3. Nói chuyện, làm việc riêng: Thắng, Hùng, Lộc 
 4: Điểm xấu
 + Ưu điểm: ý thức phát biểu xây dựng bài tốt, nhiều giờ học sôi nổi
- Đạo đức: hiện tượng nói tục chửi bậy đã giảm
- Lao động, vệ sinh: vệ sinh cá nhân chưa thực sự sạch sẽ
+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.
* HĐ2: ý kiến cá nhân
+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến. 
+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.
* HĐ3: Bình bầu tuyên dương, phê bình trước lớp và trước trường.
+Lớp trưởng điều khiển thực hiện
+ Lần lượt các tổ trưởng nhận xét và nêu danh sách các bạn trong tổ được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Các thành viên trong lớp theo dõi, nhận xét, bình bầu.
+Lớp phó học tập ghi lại tên các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Lớp trưởng chốt lại danh sách các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
* HĐ4: GVCN nhận xét chung, tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo.
- Nề nếp: các tổ trưởng tổ phó, lớp trưởng cần theo dõi xát xao hơn các thành viên trong tổ
- Học tập: Rất nhiều bạn mắc khuyết điểm trong tuần, tiêu biểu: Thắng, Hùng
- Lao động dọn cỏ vườn trường, lớp phó lao động phân công dụng cụ cụ thể
*HĐ5: Văn nghệ.
--------------------------------------------
Tuần: 4
 NS:10/09/08
 TH:13/09/08
- Lớp phó văn thể bắt nhịp cho cả lớp hát 1 bài để ổn định tổ chức.
* HĐ1: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp
+Lớp trưởng nhận xét ưu điểm, khuyết điểm về các hoạt động trong tuần của lớp:
- Nề nếp: +Đi học muộn: không có
 +Xếp hàng đầu giờ: thực hiện tốt
 +Đồng phục: đầy đủ
 +Truy bài đầu giờ: Nam, Lộc, Thắng còn chạy ra ngoài
- Học tập: +Nhược điểm: vẫn còn tồn tại hiện tượng không làm bài tập trước khi lên lớp và tập trung ở 1 số bạn: Long, Thắng, Thường
 + Ưu điểm: các giờ học được đánh giá tốt hơn, tỷ lệ chuyên cần đạt cao
- Đạo đức: Trung và Mạnh đánh nhau
-Lao động, vệ sinh: lao động sạch sẽ, có ý thức tốt
+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.
* HĐ2: ý kiến cá nhân
+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến. 
+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.
* HĐ3: Bình bầu tuyên dương, phê bình trước lớp và trước trường.
+Lớp trưởng điều khiển thực hiện
+ Lần lượt các tổ trưởng nhận xét và nêu danh sách các bạn trong tổ được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Các thành viên trong lớp theo dõi, nhận xét, bình bầu.
+Lớp phó học tập ghi lại tên các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Lớp trưởng chốt lại danh sách các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
* HĐ4: GVCN nhận xét chung, tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo.
- Nề nếp: giữ vững và ổn định giờ giấc ra vào lớp, giữ vững chuyên cần
- Học tập: giữ vững và cố gắng phát huy nhiều giờ học tốt, tăng cường việc học và chuẩn bị bài trước khi lên lớp
*HĐ5: Văn nghệ.
-----------------------------------------------
Tuần: 5
 NS:18/09/08
 TH:20/09/08
- Lớp phó văn thể bắt nhịp cho cả lớp hát 1 bài để ổn định tổ chức.
* HĐ1: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp
+Lớp trưởng nhận xét ưu điểm, khuyết điểm về các hoạt động trong tuần của lớp:
- Nề nếp: +Đi học muộn: L.Hiếu vào ngày thứ 3
 +Xếp hàng đầu giờ: ổn định
 +Đồng phục: đầy đủ
 +Truy bài đầu giờ: thực hiện tốt và nghiêm túc
- Học tập: +Nhược điểm: 1. Quên đồ dùng: Thường, Hoa, Huyền
 2. Không học bài, làm bài ở nhà: Mạnh. Lộc, Thường, hùng, Tháp
 3. Nói chuyện, làm việc riêng: Thắng, Công, trung, L.Hiếu
 4: Điểm xấu: Nam(3-Văn), Hùng(1-anh)
 + Ưu điểm: 1 số bạn có ý thức học tập rất tốt: Thanh, Thơm
- Đạo đức: Trung- Hùng, Hùng- Thanh
-Lao động, vệ sinh: lau bảng chưa sạch sẽ
+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.
* HĐ2: ý kiến cá nhân
+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến. 
+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.
* HĐ3: Bình bầu tuyên dương, phê bình trước lớp và trước trường.
+Lớp trưởng điều khiển thực hiện
+ Lần lượt các tổ trưởng nhận xét và nêu danh sách các bạn trong tổ được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Các thành viên trong lớp theo dõi, nhận xét, bình bầu.
+Lớp phó học tập ghi lại tên các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Lớp trưởng chốt lại danh sách các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
* HĐ4: GVCN nhận xét chung, tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo.
- Nề nếp: ổn định nề nếp, nội quy lớp và nhà trường
- Học tập: Cần chấm dứt và hạn chế hiện tượng quên đồ dùng học tập cũng như không làm bài tập trước khi đến lớp
- thu nộp các khỏan đóng góp
- lao động khiêng đất, dọn cỏ theo kế hoạch và phân công của nhà trường
- Mời phụ huynh những em học sinh mắc nhiều lỗi và đánh nhau trong tuần lên trường họp
*HĐ5: Văn nghệ.
..
Tuần: 6
 NS:25/09/08
 TH:27/09/08
- Lớp phó văn thể bắt nhịp cho cả lớp hát 1 bài để ổn định tổ chức.
* HĐ1: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp
+Lớp trưởng nhận xét ưu điểm, khuyết điểm về các hoạt động trong tuần của lớp:
- Nề nếp: +Đi học muộn: Long, Tươi
 +Xếp hàng đầu giờ
 +Đồng phục: M.Hiếu, Nam không mặc đòng phục
 +Truy bài đầu giờ
- Học tập: +Nhược điểm: hiện tượng không làm bài tập tăng nhanh và nhiều
 + Ưu điểm: 1 số giờ học được nhận xét đánh giá tốt
- Đạo đức: Công, Thắng, Hùng,L.Hiếu nói chửi bậy
- Lao động, vệ sinh sạch sẽ, có ý thức tốt
+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.
* HĐ2: ý kiến cá nhân
+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến. 
+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.
* HĐ3: Bình bầu tuyên dương, phê bình trước lớp và trước trường.
+Lớp trưởng điều khiển thực hiện
+ Lần lượt các tổ trưởng nhận xét và nêu danh sách các bạn trong tổ được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Các thành viên trong lớp theo dõi, nhận xét, bình bầu.
+Lớp phó học tập ghi lại tên các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Lớp trưởng chốt lại danh sách các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình:
- Tuyên dương: Công, Thanh, Thơm đạt nhiều điểm tốt trong tuần
- Phê bình: Thắng, L.hiếu ý thức học tập chưa tốt
* HĐ4: GVCN nhận xét chung, tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo.
- Nề nếp: chưa ổn định, rất nhiều bạn đi học muộn, xếp hàng vào lớp và tập thể dục chưa ngay ngắn, truy bài rất ồn.
- tiếp tục hoàn thành việc thu nộp các loại khoản tiền, đặc biệt là những bạn chưa đóng 1 khoản nào: Hà, Long
- Có biện ph ... giờ
 +Đồng phục
 +Truy bài đầu giờ
- Học tập: +Nhược điểm: 1. Quên đồ dùng
 2. Không học bài, làm bài ở nhà.
 3. Nói chuyện, làm việc riêng.
 4: Điểm xấu.
 + Ưu điểm
- Đạo đức
-Lao động, vệ sinh.
+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.
* HĐ2: ý kiến cá nhân
+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến. 
+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.
* HĐ3: Bình bầu tuyên dương, phê bình trước lớp và trước trường.
+Lớp trưởng điều khiển thực hiện
+ Lần lượt các tổ trưởng nhận xét và nêu danh sách các bạn trong tổ được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Các thành viên trong lớp theo dõi, nhận xét, bình bầu.
+Lớp phó học tập ghi lại tên các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Lớp trưởng chốt lại danh sách các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
* HĐ4: GVCN nhận xét chung, tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo.
- Nề nếp: Còn rất nhiều bạn đi học muộn, xếp hàng vào lớp và tập thể dục chưa ngay ngắn, truy bài còn ồn.
- Học tập: Còn nhiều bạn mắc khuyết điểm trong tuần, tiêu biểu: Ngọc Linh, Ngọc Anh, Nhật Khánh, Phúc
- Đạo đức: không có học sinh vi phạm về đạo đức
*HĐ5: Văn nghệ.
Tuần: 26
- Lớp phó văn thể bắt nhịp cho cả lớp hát 1 bài để ổn định tổ chức.
* HĐ1: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp
+Lớp trưởng nhận xét ưu điểm, khuyết điểm về các hoạt động trong tuần của lớp:
- Nề nếp: +Đi học muộn
 +Xếp hàng đầu giờ
 +Đồng phục
 +Truy bài đầu giờ
- Học tập: +Nhược điểm
 + Ưu điểm
- Đạo đức
-Lao động, vệ sinh.
+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.
* HĐ2: ý kiến cá nhân
+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến. 
+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.
* HĐ3: Bình bầu tuyên dương, phê bình trước lớp và trước trường.
+Lớp trưởng điều khiển thực hiện
+ Lần lượt các tổ trưởng nhận xét và nêu danh sách các bạn trong tổ được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Các thành viên trong lớp theo dõi, nhận xét, bình bầu.
+Lớp phó học tập ghi lại tên các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Lớp trưởng chốt lại danh sách các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
* HĐ4: GVCN nhận xét chung, tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo.
- Nề nếp: Còn rất nhiều bạn đi học muộn, xếp hàng vào lớp và tập thể dục chưa ngay ngắn, truy bài còn ồn.
- Học tập: Còn nhiều bạn mắc khuyết điểm trong tuần, tiêu biểu: Phúc, Quân, Nhật Khánh...
*HĐ5: Văn nghệ.
Tuần: 27
- Lớp phó văn thể bắt nhịp cho cả lớp hát 1 bài để ổn định tổ chức.
* HĐ1: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp
+Lớp trưởng nhận xét ưu điểm, khuyết điểm về các hoạt động trong tuần của lớp:
- Nề nếp: +Đi học muộn
 +Xếp hàng đầu giờ
 +Đồng phục
 +Truy bài đầu giờ
- Học tập: +Nhược điểm: 1. Quên đồ dùng
 2. Không học bài, làm bài ở nhà.
 3. Nói chuyện, làm việc riêng.
 4: Điểm xấu.
 + Ưu điểm
- Đạo đức
-Lao động, vệ sinh.
+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.
* HĐ2: ý kiến cá nhân
+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến. 
+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.
* HĐ3: Bình bầu tuyên dương, phê bình trước lớp và trước trường.
+Lớp trưởng điều khiển thực hiện
+ Lần lượt các tổ trưởng nhận xét và nêu danh sách các bạn trong tổ được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Các thành viên trong lớp theo dõi, nhận xét, bình bầu.
+Lớp phó học tập ghi lại tên các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Lớp trưởng chốt lại danh sách các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
* HĐ4: GVCN nhận xét chung, tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo.
- Nề nếp: Còn rất nhiều bạn đi học muộn, xếp hàng vào lớp và tập thể dục chưa ngay ngắn, truy bài còn ồn.
- Học tập: Còn nhiều bạn mắc khuyết điểm trong tuần, tiêu biểu: Ngọc Linh, Ngọc Anh, Nhật Khánh, Phúc
- Đạo đức: không có học sinh vi phạm về đạo đức
*HĐ5: Văn nghệ.
Tuần: 28
- Lớp phó văn thể bắt nhịp cho cả lớp hát 1 bài để ổn định tổ chức.
* HĐ1: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp
+Lớp trưởng nhận xét ưu điểm, khuyết điểm về các hoạt động trong tuần của lớp:
- Nề nếp: +Đi học muộn
 +Xếp hàng đầu giờ
 +Đồng phục
 +Truy bài đầu giờ
- Học tập: +Nhược điểm
 + Ưu điểm
- Đạo đức
-Lao động, vệ sinh.
+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.
* HĐ2: ý kiến cá nhân
+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến. 
+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.
* HĐ3: Bình bầu tuyên dương, phê bình trước lớp và trước trường.
+Lớp trưởng điều khiển thực hiện
+ Lần lượt các tổ trưởng nhận xét và nêu danh sách các bạn trong tổ được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Các thành viên trong lớp theo dõi, nhận xét, bình bầu.
+Lớp phó học tập ghi lại tên các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Lớp trưởng chốt lại danh sách các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
* HĐ4: GVCN nhận xét chung, tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo.
- Nề nếp: Còn rất nhiều bạn đi học muộn, xếp hàng vào lớp và tập thể dục chưa ngay ngắn, truy bài còn ồn.
- Học tập: Còn nhiều bạn mắc khuyết điểm trong tuần, tiêu biểu: Phúc, Quân, Nhật Khánh...
*HĐ5: Văn nghệ.
Tuần: 29
- Lớp phó văn thể bắt nhịp cho cả lớp hát 1 bài để ổn định tổ chức.
* HĐ1: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp
+Lớp trưởng nhận xét ưu điểm, khuyết điểm về các hoạt động trong tuần của lớp:
- Nề nếp: +Đi học muộn
 +Xếp hàng đầu giờ
 +Đồng phục
 +Truy bài đầu giờ
- Học tập: +Nhược điểm: 1. Quên đồ dùng
 2. Không học bài, làm bài ở nhà.
 3. Nói chuyện, làm việc riêng.
 4: Điểm xấu.
 + Ưu điểm
- Đạo đức
-Lao động, vệ sinh.
+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.
* HĐ2: ý kiến cá nhân
+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến. 
+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.
* HĐ3: Bình bầu tuyên dương, phê bình trước lớp và trước trường.
+Lớp trưởng điều khiển thực hiện
+ Lần lượt các tổ trưởng nhận xét và nêu danh sách các bạn trong tổ được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Các thành viên trong lớp theo dõi, nhận xét, bình bầu.
+Lớp phó học tập ghi lại tên các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Lớp trưởng chốt lại danh sách các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
* HĐ4: GVCN nhận xét chung, tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo.
- Nề nếp: Còn rất nhiều bạn đi học muộn, xếp hàng vào lớp và tập thể dục chưa ngay ngắn, truy bài còn ồn.
- Học tập: Còn nhiều bạn mắc khuyết điểm trong tuần, tiêu biểu: Ngọc Linh, Ngọc Anh, Nhật Khánh, Phúc
- Đạo đức: không có học sinh vi phạm về đạo đức
*HĐ5: Văn nghệ.
Trường thực hành sư phạm quảng ninh
Giáo án nhận xét ngữ văn
Lớp 6
 Giáo viên : Lê Thị Bình Thuận
Năm học: 2007 - 2008
Họ và tên: Lê Thị Bình Thuận
Bộ môn: Ngữ văn
Lớp : 6
Trường: Thực hành sư phạm
 Họ và tên: Lê Thị Bình Thuận
 Bộ môn: Ngữ văn
 Lớp : 6
 Trường: Thực hành sư phạm
 Họ và tên: Lê Thị Bình Thuận
 Bộ môn: Ngữ văn
 Lớp : 6
 Trường: Thực hành sư phạm
 Họ và tên: Lê Thị Bình Thuận
 Bộ môn: Ngữ văn
 Lớp : 6
 Trường: Thực hành sư phạm
Tuần: 30
- Lớp phó văn thể bắt nhịp cho cả lớp hát 1 bài để ổn định tổ chức.
* HĐ1: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp
+Lớp trưởng nhận xét ưu điểm, khuyết điểm về các hoạt động trong tuần của lớp:
- Nề nếp: +Đi học muộn
 +Xếp hàng đầu giờ
 +Đồng phục
 +Truy bài đầu giờ
- Học tập: +Nhược điểm: 1. Quên đồ dùng
 2. Không học bài, làm bài ở nhà.
 3. Nói chuyện, làm việc riêng.
 4: Điểm xấu.
 + Ưu điểm
- Đạo đức
-Lao động, vệ sinh.
+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.
* HĐ2: ý kiến cá nhân
+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến. 
+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.
* HĐ3: Bình bầu tuyên dương, phê bình trước lớp và trước trường.
+Lớp trưởng điều khiển thực hiện
+ Lần lượt các tổ trưởng nhận xét và nêu danh sách các bạn trong tổ được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Các thành viên trong lớp theo dõi, nhận xét, bình bầu.
+Lớp phó học tập ghi lại tên các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Lớp trưởng chốt lại danh sách các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
* HĐ4: GVCN nhận xét chung, tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo.
- Nề nếp: Còn rất nhiều bạn đi học muộn, xếp hàng vào lớp và tập thể dục chưa ngay ngắn, truy bài còn ồn.
- Học tập: Còn nhiều bạn mắc khuyết điểm trong tuần, tiêu biểu: Ngọc Linh, Ngọc Anh, Nhật Khánh, Phúc
- Đạo đức: không có học sinh vi phạm về đạo đức
*HĐ5: Văn nghệ.
Tuần: 31
- Lớp phó văn thể bắt nhịp cho cả lớp hát 1 bài để ổn định tổ chức.
* HĐ1: Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt lớp
+Lớp trưởng nhận xét ưu điểm, khuyết điểm về các hoạt động trong tuần của lớp:
- Nề nếp: +Đi học muộn
 +Xếp hàng đầu giờ
 +Đồng phục
 +Truy bài đầu giờ
- Học tập: +Nhược điểm: 1. Quên đồ dùng
 2. Không học bài, làm bài ở nhà.
 3. Nói chuyện, làm việc riêng.
 4: Điểm xấu.
 + Ưu điểm
- Đạo đức
-Lao động, vệ sinh.
+ Các lớp phó: học tập, văn thể, lao động nhận xét từng mảng hoạt động do mình phụ trách.
* HĐ2: ý kiến cá nhân
+Các bạn trong lớp bổ sung, hoàn thiện bản nhận xét của lớp trưởng bằng cách giơ tay phát biểu ý kiến. 
+Lớp trưởng theo dõi, ghi chép để bổ sung vào sổ sinh hoạt của lớp.
* HĐ3: Bình bầu tuyên dương, phê bình trước lớp và trước trường.
+Lớp trưởng điều khiển thực hiện
+ Lần lượt các tổ trưởng nhận xét và nêu danh sách các bạn trong tổ được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Các thành viên trong lớp theo dõi, nhận xét, bình bầu.
+Lớp phó học tập ghi lại tên các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
+ Lớp trưởng chốt lại danh sách các bạn được tuyên dương hoặc bị phê bình.
* HĐ4: GVCN nhận xét chung, tổng kết buổi sinh hoạt và nhắc nhở hoạt động của lớp trong tuần tiếp theo.
- Nề nếp: Còn rất nhiều bạn đi học muộn, xếp hàng vào lớp và tập thể dục chưa ngay ngắn, truy bài còn ồn.
- Học tập: Còn nhiều bạn mắc khuyết điểm trong tuần, tiêu biểu: Ngọc Linh, Ngọc Anh, Nhật Khánh, Phúc
- Đạo đức: không có học sinh vi phạm về đạo đức
*HĐ5: Văn nghệ.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an SH lop ca nam.doc