Giáo án Tin học 7 tuần 20, 21: Học toán với Toolkit Math

Giáo án Tin học 7 tuần 20, 21: Học toán với Toolkit Math

 MỤC TIÊU:

- HS nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và chức năng đã được học trong phần mềm TIM.

- HS có thể thực hiện và thao tác được các lệnh chính đã học bằng cả hai cách từ hộp thoại và từ dòng lệnh.

- HS hiểu và áp dụng được các tính năng của phần mềm trong việc học tập và giải toán trong chương trình học trên lớp.

 CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: sách Tin học THCS (quyển 2), giáo án; phòng máy tính đã cài đặt phần mềm Toolkit Math, máy chiếu.

- Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 2).

 

doc 16 trang Người đăng vultt Lượt xem 1321Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 tuần 20, 21: Học toán với Toolkit Math", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
F MỤC TIÊU:
HS nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và chức năng đã được học trong phần mềm TIM.
HS có thể thực hiện và thao tác được các lệnh chính đã học bằng cả hai cách từ hộp thoại và từ dòng lệnh.
HS hiểu và áp dụng được các tính năng của phần mềm trong việc học tập và giải toán trong chương trình học trên lớp.
I CHUẨN BỊ:
Giáo viên: sách Tin học THCS (quyển 2), giáo án; phòng máy tính đã cài đặt phần mềm Toolkit Math, máy chiếu.
Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 2).
: PHƯƠNG PHÁP:
Trực quan, thực hành.
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
(Buổi học thứ nhất - Tiết 37, 38/tuần 20)
Hoạt động 1: giới thiệu chung về phần mềm TIM
F HS nhận biết và phân biệt được các màn hình chính của phần mềm TIM.
2 Giới thiệu trực quan.
GV giới thiệu.
Toolkit Math có tên đầy đủ là Toolkit for Interactive Mathematics (TIM), là phần mềm học toán đơn giản nhưng rất hữu ích cho HS cấp THCS.
GV hướng dẫn HS khởi động phần mềm bằng cách nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình nền.
GV yêu cầu HS khởi động TIM và tiếp tục giới thiệu:
TIM có ba chức năng chính là: TIMText Tools – các công cụ biên soạn bài giảng, Algebra Tools – các công cụ tính toán đại số và Data Tools – các công cụ xử lý dữ liệu.
GV nhấn mạnh: trong khuôn khổ chương trình chúng ta chỉ tìm hiểu Algebra Tools.
GV hướng dẫn HS tìm hiểu màn hình làm việc của TIM như SGK trang 112.
HS lắng nghe và ghi vở.
HS quan sát và ghi nhớ.
HS khởi động TIM, lắng nghe và quan sát.
HS chú ý.
HS tìm hiểu theo hướng dẫn.
Hoạt động 2: tìm hiểu lệnh Simplify và Plot
F HS hiểu và thực hiện lệnh simplify, plot bằng hai cách (từ cửa sổ dòng lệnh và từ hộp thoại).
2 GV giới thiệu, làm mẫu và hướng dẫn HS thực hiện. 
GV giới thiệu và hướng dẫn.
* Simplify là lệnh dùng để tính toán giá trị biểu thức.
- Cú pháp:
simplify 
GV hướng dẫn HS gõ lệnh từ cửa sổ dòng lệnh:
	simplify 1/5+3/4
GV tiếp tục hướng dẫn HS thực hiện lệnh từ hộp thoại Algebra ® Simplify.
Tương tự, GV giới thiệu lệnh Plot:
* Plot là lệnh dùng để vẽ trực tiếp các đồ thị hàm số đơn giản.
- Cú pháp:
	plot y = 
GV chú ý hướng dẫn HS thực hiện lệnh từ hộp thoại Plots ® 2D ® Graph Function 
HS lắng nghe và có thể ghi vở.
HS quan sát và thực hiện.
HS quan sát và thực hiện theo hướng dẫn của GV.
HS lắng nghe và có thể ghi vở.
HS quan sát và thực hiện.
Hoạt động 3: thực hành lệnh Simplify và Plot
F HS hiểu rõ hơn và rèn luyện kỹ hơn về lệnh Simplify, Plot.
2 HS thực hành.
Đối với lệnh simplify, GV đưa ra nhiều ví dụ từ đơn giản đến phức tạp để HS rèn luyện.
GV quan sát và hướng dẫn thêm.
GV cần chú ý hướng dẫn HS viết đúng biểu thức bằng cú pháp của TIM (như dấu luỹ thừa ^,).
Đối với lệnh plot, GV giới thiệu lệnh đặt màu vẽ và nét vẽ để tạo hứng thú học tập.
- Đặt màu vẽ: Pencolor 
Tên màu vẽ: blue (xanh), red (đỏ), black (đen), yellow (vàng), magenta (hồng).
- Đặt nét vẽ: Penwidth 
Độ dày nét vẽ là giá trị số.
- Xoá đồ thị đã vẽ: Clear
HS thực hành và kiểm tra kết quả giữa các nhóm với nhau.
HS chú ý.
HS chú ý ghi nhớ và làm theo hướng dẫn.
(Buổi học thứ 2 - tiết 39, 40/tuần 21)
Hoạt động 4: giới thiệu lệnh expand, solve, make, graph
F HS hiểu và thực hiện được lệnh expand, solve, make, graph.
2 GV giới thiệu và hướng dẫn HS thực hành.
GV giới thiệu và hướng dẫn lần lượt:
* Expand là lệnh khai triển và mở rộng một biểu thức toán học.
- Cú pháp:
expand 
- Cách thực hiện lệnh từ hộp thoại: Algebra ® Expand.
* Solve là lệnh giải phương trình hàm số đơn giản.
- Cú pháp:
solve 
- Cách thực hiện lệnh từ hộp thoại: 
Algebra ® Solve Equation.
* Make là lệnh dùng định nghĩa một hàm số để có thể dùng lại sau này.
- Cú pháp:
make 
- Cách thực hiện lệnh từ hộp thoại: 
Define ® Function.
* Graph là lệnh vẽ đồ thị một hàm số đã được định nghĩa.
- Cú pháp:
graph 
- Cách thực hiện lệnh từ hộp thoại:
Plots ® 2D ® Graph Function.
Ở mỗi lệnh được giới thiệu, GV hướng dẫn kèm một VD minh hoạ đơn giản để HS làm theo.
HS theo dõi, ghi vở và thực hành theo hướng dẫn.
HS chú ý thực hành theo hướng dẫn của GV.
Hoạt động 5: thực hành lệnh expand, solve, make, graph
F HS được rèn luyện nhiều hơn với lệnh expand, solve, make, graph.
2 HS thực hành.
Ở mỗi lệnh, GV đưa ra ví dụ để HS thực hành, GV theo dõi hướng dẫn thêm.
Ở lệnh solve GV hướng dẫn HS hai cách đặt biến_nhớ:
VD: solve 2*x – 1 = 0 x cũng giống như solve 2*x – 1 = 0(x)
GV cũng cần chú ý hướng dẫn HS sử dụng hộp thoại để thực hiện lệnh cho mỗi câu lệnh cụ thể.
Ở lệnh graph GV nhắc HS đặt màu và nét vẽ cho đồ thị.
HS thực hành theo hướng dẫn của GV và kiểm tra kết quả của nhau.
HS chú ý.
HS làm theo hướng dẫn của GV.
Hoạt động 6: củng cố
Nhận xét, đánh giá buổi thực hành.
GV dặn dò HS chuẩn bị kiểm tra viết 1 tiết.
HS lắng nghe.
HS chú ý lắng nghe.
‏۞
Ngày soạn: 23/01/2011
Tiết 41, 42–Tuần: 22
Bài 6
ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
F MỤC TIÊU:
Hiểu được mục đích của việc định dạng trang tính.
Biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu.
Biết thực hiện căn lề.
Biết tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.
Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính.
I CHUẨN BỊ:
Giáo viên: sách Tin học THCS (quyển 2), giáo án, bài tập mẫu, phòng máy tính, máy chiếu
Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 2).
: PHƯƠNG PHÁP:
Vấn đáp, hướng dẫn.
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: định dạng phông, cỡ, kiểu chữ và chọn màu cho phông
F HS biết định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu phông.
2 GV đặt vấn đề, HS trả lời và thực hành trên máy.
GV đặt vấn đề.
6 Vận dụng sự hiểu biết và SGK hãy thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ?
GV dựa vào câu trả lời của HS mà hướng dẫn HS thực hành.
 ! GV cần chú ý hướng dẫn HS chọn các phông chữ phù hợp với bảng mã.
GV hướng dẫn nút lệnh chọn màu phông và thực hiện mẫu để HS quan sát thực hành.
HS trả lời.
HS thực hiện trên bài tập mẫu.
HS quan sát và thực hành.
HS lắng nghe hướng dẫn.
HS chú ý và thực hành.
Hoạt động 2: căn lề trong ô tính
F HS biết căn lề dữ liệu cho phù hợp.
2 GV hướng dẫn kết hợp sự liên hệ từ Word của HS.
GV đặt vấn đề.
6 Mặc định, dữ liệu số, dữ liệu kí tự căn lề như thế nào trong ô tính?
Từ trả lời của HS GV giới thiệu các nút lệnh căn lề:
Căn lề trái
Căn lề phải
Căn lề phải
Căn thẳng giữa ô
GV yêu cầu HS thực hành trên bài tập mẫu.
GV giới thiệu nút lệnh Merge and Center và thực hành mẫu để HS nắm bài.
GV hướng dẫn HS thực hành theo phiếu thực hành, chú ý hướng dẫn HS chọn số ô cần gộp cho phù hợp.
HS trả lời.
HS quan sát.
HS làm theo yêu cầu.
HS lắng nghe và quan sát.
HS chú ý làm theo hướng dẫn.
Hoạt động 3: tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số
F HS biết thêm một cách khác để tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.
2 GV đặt vấn đề, HS trả lời.
GV đặt vấn đề:
6 Nhắc lại các định dạng số chữ số thập phân của dữ liệu số đã học.
Từ đó GV giới thiệu công cụ.
Tăng thêm
Giảm bớt
GV dành thời gian để HS thực hành.
HS trả lời:
Format → Cells → Number →
HS quan sát và ghi nhớ.
HS thực hành.
Hoạt động 4: tạo màu nền và kẻ đường biên của các ô tính
F HS biết kẻ đường biên và tạo màu nền cho các ô tính.
2 GV hướng dẫn HS thao tác.
GV đưa VD mẫu đã tạo màu nền và kẻ đường biên để HS quan sát.
GV giới thiệu lần lượt công cụ tạo nền và kẻ đường biên, sau đó thực hiện thay đổi để HS quan sát trực tiếp.
GV hướng dẫn HS thao tác trên bài tập mẫu.
GV lưu ý HS phân biệt biểu tượng tạo màu nền khác với biểu tượng tạo màu phông.
HS quan sát.
HS lắng nghe và quan sát.
HS thực hành theo hướng dẫn.
HS chú ý.
Hoạt động 5: củng cố
Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK.
GV nhận xét, kết luận.
K Chuẩn bị bài thực hành số 6.
HS suy nghĩ trả lời.
HS khác bổ sung.
HS lắng nghe, ghi nhớ.
‏۞
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
F MỤC TIÊU:
I CHUẨN BỊ:
: PHƯƠNG PHÁP:
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
‏۞
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
F MỤC TIÊU:
I CHUẨN BỊ:
: PHƯƠNG PHÁP:
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
‏۞
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
F MỤC TIÊU:
I CHUẨN BỊ:
: PHƯƠNG PHÁP:
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
‏۞
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
F MỤC TIÊU:
I CHUẨN BỊ:
: PHƯƠNG PHÁP:
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
‏۞
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
F MỤC TIÊU:
I CHUẨN BỊ:
: PHƯƠNG PHÁP:
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
‏۞
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
F MỤC TIÊU:
I CHUẨN BỊ:
: PHƯƠNG PHÁP:
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
‏۞
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
F MỤC TIÊU:
I CHUẨN BỊ:
: PHƯƠNG PHÁP:
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
‏۞
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
F MỤC TIÊU:
I CHUẨN BỊ:
: PHƯƠNG PHÁP:
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
‏۞
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
F MỤC TIÊU:
I CHUẨN BỊ:
: PHƯƠNG PHÁP:
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
‏۞
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
F MỤC TIÊU:
I CHUẨN BỊ:
: PHƯƠNG PHÁP:
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
‏۞
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
F MỤC TIÊU:
I CHUẨN BỊ:
: PHƯƠNG PHÁP:
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
‏۞
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
F MỤC TIÊU:
I CHUẨN BỊ:
: PHƯƠNG PHÁP:
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
‏۞
Ngày soạn: 09/01/2011
Tiết 37, 38, 39, 40–Tuần: 20, 21
Phần mềm học tập:
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
F MỤC TIÊU:
I CHUẨN BỊ:
: PHƯƠNG PHÁP:
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 20 21 22.doc