Kiểm tra 1 tiết môn Tin học (thực hành trên máy)

Kiểm tra 1 tiết môn Tin học (thực hành trên máy)

Cài đặt công thức vào các ô có dấu ? để xử lý các yêu cầu sau:

1. Tính cột lương. Biết Lương = Số người * Ngày công.

2. Tính cột thưởng. Biết Thưởng = Lương / 100.

3. Tính cột thực lãnh. Biết Thực lãnh = Lương + Thưởng.

4. Tìm Lương nhỏ nhất.

5. Tìm Thưởng lớn nhất.

6. Tính tổng cột Thực lãnh.

7. Tính Lương trung bình.

 

doc 1 trang Người đăng vultt Lượt xem 1045Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn Tin học (thực hành trên máy)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN TIN HỌC
(THỰC HÀNH TRÊN MÁY)
Có bảng sau:
BẢNG LƯƠNG
STT
Đơn vị
Số người
Ngày công
Lương
Thưởng
Thực lãnh
1
Sở Tài Chính
10
250
?
?
?
2
Sở Công Nghiệp
12
100
?
?
?
3
Sở Nông Nghiệp
16
350
?
?
?
4
Sở Kế Hoạch
14
243
?
?
?
5
Sở Du Lịch
9
198
?
?
?
Lương nhỏ nhất
?
Thưởng lớn nhất
?
Tổng thực lãnh
?
Lương trung bình
?
Cài đặt công thức vào các ô có dấu ? để xử lý các yêu cầu sau:
1. Tính cột lương. Biết Lương = Số người * Ngày công.
2. Tính cột thưởng. Biết Thưởng = Lương / 100.
3. Tính cột thực lãnh. Biết Thực lãnh = Lương + Thưởng.
4. Tìm Lương nhỏ nhất.
5. Tìm Thưởng lớn nhất.
6. Tính tổng cột Thực lãnh.
7. Tính Lương trung bình.
Thực hiện yêu cầu sau:
8. Định dạng, trang trí bảng cho hợp lý.

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 7.doc