Giáo án Tin học Lớp 7 - Chủ đề E - Bài 3: Làm quen với trang tính - Trường THCS Phủ Lý

Giáo án Tin học Lớp 7 - Chủ đề E - Bài 3: Làm quen với trang tính - Trường THCS Phủ Lý

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức

Bài học cung cấp những kiến thức sau:

– Biết được hộp tên là gì, thanh công thức là già và mối liên quan đến ô dữ liệu

– Biết được khối ô là gì, một số thao tác thực hiện được với khối ô

2. Về năng lực

Góp phần phát triển năng lực Nlc, NLa, (thông qua đó phát triển năng lực chung “Giải quyết vấn đề và sáng tạo”), biểu hiện cụ thể là:

– Thực hiện được các thao tác sao chép, di chuyển, xóa khối ô

Góp phần phát triển năng lực chung “Tự chủ và tự học”, cụ thể là:

– Tự động khai thác được tài nguyên phục vụ học tập (SGK và video mô phỏng có trên mạng).

3. Về phẩm chất

Góp phần rèn luyện tính kiên nhẫn, chăm chỉ và cẩn thận: Chịu khó theo dõi và thực hiện các thao tác trên khối ô một cách cẩn thận.

 

docx 8 trang Người đăng Thái Bảo Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 119Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 7 - Chủ đề E - Bài 3: Làm quen với trang tính - Trường THCS Phủ Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường:....................................
Tổ:............................................
Ngày:........................................
Họ và tên giáo viên:
.....................................................
CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC
BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Bài 3. Làm quen với trang tính
Môn học: Tin học lớp 7. Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
Bài học cung cấp những kiến thức sau:
Biết được hộp tên là gì, thanh công thức là già và mối liên quan đến ô dữ liệu
Biết được khối ô là gì, một số thao tác thực hiện được với khối ô
2. Về năng lực
Góp phần phát triển năng lực Nlc, NLa, (thông qua đó phát triển năng lực chung “Giải quyết vấn đề và sáng tạo”), biểu hiện cụ thể là:
Thực hiện được các thao tác sao chép, di chuyển, xóa khối ô
Góp phần phát triển năng lực chung “Tự chủ và tự học”, cụ thể là:
Tự động khai thác được tài nguyên phục vụ học tập (SGK và video mô phỏng có trên mạng).
3. Về phẩm chất
Góp phần rèn luyện tính kiên nhẫn, chăm chỉ và cẩn thận: Chịu khó theo dõi và thực hiện các thao tác trên khối ô một cách cẩn thận.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
Một video (hoặc bản trình chiếu) mô phỏng thuật toán theo từng bước.
Phiếu học tập trong kế hoạch DH.
Máy tính, máy chiếu, SGK.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1 (Hoạt động khởi động) Xác định vấn đề dẫn đến thành phần trên trang tính là: thanh công thức và khối ô (5 phút)
a) Mục tiêu
- Tạo hứng thú để bắt đầu giờ học.
- Nhằm dẫn dắt đến các thành phần trên thanh công thức, cách xác định một khối ô, các thao tác trên khối ô đó? 
b) Nội dung 
Trả lời câu hỏi ở HĐ khởi động
c) Sản phẩm 
Câu trả lời và diễn giải (có thể có minh họa). 
d) Tổ chức hoạt động
i. Giao nhiệm vụ học tập
GV nêu câu hỏi hoặc yêu cầu HS đọc câu hỏi ở mục khởi động.
GV gợi ý: 
chiếu lên hình ảnh giao diện làm việc excel
câu hỏi: Em hãy chỉ ra tên các thành phần trên trang tính được đánh số như trong hình ảnh trên?
Quy định thời gian trả lời: 3 phút
ii. Thực hiện nhiệm vụ 
HS quan sát màn chiếu.
HS trả lời các câu hỏi.
iii. Kết luận, nhận định
GV mời 02 HS trả lời câu hỏi
GV giới thiệu vào chủ đề mới: “Trên vùng làm việc của trang tính, không phải một ô được lựa chọn mà một vùng các tính ô được lựa chọn xác định bởi các dòng 2, 3, 4,5 và các cột C, D, E” và địa chỉ ô tính nằm trong một thanh chứa gọi là thanh công thức. Vậy làm thế nào lựa chọn một khối ô và thanh công thức có tính năng gì là nội dung bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu”
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (30 phút)
HĐ 2.1. Hộp tên, thanh công thức và dữ liệu trong ô (8 phút)
a) Mục tiêu
Dẫn dắt tới các thành phần trên thanh công thức một cách tự nhiên.
b) Nội dung
Yêu cầu: 
c) Sản phẩm 
Phiếu học tập có điền câu trả lời của HS.
d) Tổ chức hoạt động
i. Giao nhiệm vụ học tập
GV phát phiếu học tập cho nhóm đôi. 
GV qui định thời gian thực hiện phiếu: tối đa là 3 phút.
ii. Thực hiện nhiệm vụ 
2 HS trong nhóm thảo luận và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.
GV chiếu slides phiếu học tập, quan sát HS thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc và các nội dung chưa rõ của HS.
iii. Báo cáo, thảo luận
GV mời 1 nhóm báo cáo kết quả điền phiếu học tập của nhóm mình. Các nhóm còn lại chuyển phiếu học tập của nhóm mình cho nhóm tiếp theo (hoán đổi vòng tròn) để nhóm bạn nhận xét phiếu đó điền đúng hay sai đồng thời chữa luôn vào phiếu đó cho nhóm đã điền phiếu lúc đầu.
Ở từng câu trong phiếu học tập, mời nhóm khác nhận xét (đúng/sai hoặc giải thích)
iv. Kết luận, nhận định
GV hỏi “phiếu học tập nào đã điền đúng, nhóm kiểm tra chéo giơ tay?”. Cô giáo đếm và cho biết số nhóm làm đúng, khen động viên. GV yêu cầu các nhóm kiểm tra trả lại phiếu học tập cho nhóm ban đầu.
GV nhận xét và ghi điểm cho một vài nhóm.
HĐ 2.2. Khối ô (15 phút)
a) Mục tiêu
HS biết được khối ô, cách xác định khối ô, cách lựa chọn khối ô, bỏ chọn, xóa dữ liệu trong khối ô
b) Nội dung
Tìm hiểu khối ô, cách xác định địa chỉ khối ô được lựa chọn 
Thực hiện chọn, xóa dữ liệu, bỏ chọn khối ô
c) Sản phẩm 
Thao tác HS chọn, xóa dữ liệu khối ô, bỏ chọn trên phần mềm bảng tính 
d) Tổ chức hoạt động
i. Giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ học tập (Hoạt động cặp đôi)
GV yêu cầu HS tìm hiểu trên trang tính excel; khối ô là gì, được xác định như thế nào? Những thao tác có thể thực hiện trên khối ô đó?
Thực hiện trên máy:
ii. Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu nhóm đôi HS thảo luận rồi trả lời các câu hỏi Khối ô, cách xác định khối ô, thao tác thực hiện trên khối ô? Thực hiện trên máy tính với tệp “ThucHanh.xlsx”?
GV ghi nhận thành tích cho nhóm có kết quả sớm nhất và kết quả đúng.
iii. Kết luận, nhận định
GV đưa ra các nhận xét góp ý về câu trả lời của HS.
GV chốt: 
Khối ô: Là một nhóm ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật
Khối ô xác định bởi địa chỉ ô đầu (góc trên trái vùng được chọn) và ô cuối (góc dưới phải vùng được chọn), phân cách nhau bởi dấu hai chấm dọc :. Ví dụ: B2:C4; D5:G10; 
GV vừa minh họa vừa chỉ ra Chọn khối ô bằng kéo thả chuột; khi một vùng ô (các ô liền kề, cột hay hàng) được chọn: nếu là số trên thanh trạng thái xuất hiện thêm thông tin về dữ liệu trong khối ô được chọn, nếu là chữ không xuất hiện thông tin trên thanh trạng thái.
Hoạt động 2.3. Sao chép, di chuyển khối ô (7 phút)
a) Mục tiêu
HS biết sao chép, di chuyển dữ liệu khối ô từ vị trí này đến một vị trí khác (đã có dữ liệu hoặc không có dữ liệu) 
b) Nội dung
Tìm hiểu cách sao chép, di chuyển dữ liệu khối ô từ vị trí này đến một vị trí khác (đã có dữ liệu hoặc không có dữ liệu)
c) Sản phẩm 
Câu trả lời của HS: có thể đưa ra một số cách thực hiện: bàn phím, chuột, nút lệnh
d) Tổ chức hoạt động
i. Giao nhiệm vụ học tập
Trả lời câu hỏi: Làm thế nào để sao chép, di chuyển dữ liệu một khối ô? Nó có gì giống so với thực hiện trên hệ soạn thảo văn bản?
ii. Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi 
iii. Báo cáo, thảo luận
GV gọi một nhóm trả lời và nhóm khác giải thích 
iii. Kết luận, nhận định
GV đưa ra các nhận xét góp ý về câu trả lời của các nhóm HS.
GV chốt: 
Việc thực hiện sao chép, di chuyển dữ liệu khối ô được thực hiện tương tự trong soạn thảo văn bản
Có thể thực hiện việc sao chép, di chuyển dữ liệu khối ô bằng di chuyển chuột, bàn phím (tổ hợp phím), nút lệnh
Lưu ý: 
Hoạt động 3: Luyện tập (8 phút)
4. Thực hành với khối ô
a) Mục tiêu
HS củng cố lại các thành phần trên thanh công thức; địa chỉ khối ô, thao tác trên khối ô: chọn, bỏ chọn, xóa, sao chép, di chuyển dữ liệu
b) Nội dung: Bài tập luyện tập trong mục 4/trang 44/sách Tin học 7 
c) Sản phẩm 
- HS thao tác được trên máy các yêu cầu của bài tập
d) Tổ chức hoạt động
i. Giao nhiệm vụ học tập
Thực hiện bài tập luyện tập trong SGK trong 4 phút
ii. Thực hiện nhiệm vụ
Từng cá nhân HS thực hiện trên máy
iii. Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trao đổi kết quả với các bạn cùng bàn
GV chiếu đáp án và yêu cầu những HS làm đúng giơ tay
GV xem bài của một HS làm sai để góp ý, giải thích.
iv. Kết luận, nhận định
GV đưa ra các nhận xét về kết quả làm bài tập.
Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng (2 phút)
a) Mục tiêu
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và tư duy thuật toán cho HS.
b) Nội dung
Hướng tới sử dụng hàm để xử lý các dãy số trong bảng tính
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức hoạt động:
 i. Giao nhiệm vụ học tập
Thực hiện trong 1 phút
ii. Thực hiện nhiệm vụ
cá nhân HS suy nghĩ trả lời
iii. Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trao đổi kết quả với các bạn cùng bàn
Gọi hs đưa ra câu trả lời, hs khác nhận xét cho ý kiến bổ sung nếu có
iv. Kết luận, nhận định
GV đưa ra các nhận xét sự hữu ích việc sử dụng hàm trong bảng tính

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_7_chu_de_e_bai_3_lam_quen_voi_trang_tinh.docx