Kiểm tra học kỳ II môn: Công dân - lớp 7

Kiểm tra học kỳ II môn: Công dân - lớp 7

Câu1: Em hiểu thế nào là bảo vệ môi trường và TNTN? Nêu một số hành vi thể hiện bảo vệ MT và TNTN? (4 điểm)

Câu2: (5 điểm)

Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo?Trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo?

Theo em, trong học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoạn không? Học sinh trước khi đi thi thường có hành vi:

 Đi lễ để đạt điểm cao

 Không ăn trứng

 Không ăn xôi lạc xôi đỗ đen

Theo em hành vi đó đúng hay sai? Tại sao?

 

doc 2 trang Người đăng vultt Lượt xem 1043Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ II môn: Công dân - lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tờn: .
Lớp: .
KIỂM TRA HỌC KỲ II 2010-2011
Mụn: GDCD - Lớp 7
Thời gian 45 phỳt (khụng kể thời gian giao đề)
Chữ ký giỏm thị 1
Chữ ký giỏm thị 2
Điểm 
(bằng số)
Điểm
(bằng chữ)
Chữ ký 
giỏm khảo 1
Chữ ký 
giỏm khảo 2
ĐỀ BÀI:
Câu1: Em hiểu thế nào là bảo vệ môi trường và TNTN? Nêu một số hành vi thể hiện bảo vệ MT và TNTN? (4 điểm)
Câu2: (5 điểm) 
Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo?Trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo?
Theo em, trong học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoạn không? Học sinh trước khi đi thi thường có hành vi:
 Đi lễ để đạt điểm cao
 Không ăn trứng
 Không ăn xôi lạc xôi đỗ đen
Theo em hành vi đó đúng hay sai? Tại sao? 
Câu 3: HĐND, UBND (xã, phường, thị trấn) do ai bầu ra? có chức năng và nhiệm vụ gì ? (2 điểm)
BÀI LÀM:
Câu1: Em hiểu thế nào là bảo vệ môi trường và TNTN? Nêu một số hành vi thể hiện bảo vệ MT và TNTN? (4 điểm)
Câu2: (5 điểm) 
Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo?Trách nhiệm của công dân đối với quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo?
Theo em, trong học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoạn không? Học sinh trước khi đi thi thường có hành vi:
 Đi lễ để đạt điểm cao
 Không ăn trứng
 Không ăn xôi lạc xôi đỗ đen
Theo em hành vi đó đúng hay sai? Tại sao? 
Câu 3: HĐND, UBND (xã, phường, thị trấn) do ai bầu ra? có chức năng và nhiệm vụ gì ? (2 điểm)
BÀI LÀM:
Câu1 :(3 điểm) 
 Bảo vệ môi trường và TNTN là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp đảm bảo cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường, ngăn chặn khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra, khai thác và sử dụng hợp lí nguồn TNTN. (2 điểm)
Hành vi: Không vứt rác bừa bải
 Không chặt phá cây
 (HS nêu đúng từ 2 ví dụ trở lên cho 1 điểm)
Câu2: (5 điểm)
* Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo là:
- Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào. (1 điểm)
- Người đã theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào đó có quyền không theo nữa, hoặc đi theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức, cản trở. (1 điểm)
*Trách nhiệm của công dân (1,5 điểm):
 - Tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng 
 - Không bài xích gây mất đoàn kết 
 - Nghiêm cấm lợi dụng quyền này để làm trái pháp luật 
* Trong học sinh hiện nay vẫn còn hiện tượng mê tín dị đoan (0,5 điểm)
* Hành vi đó không đúng vì không có căn cứ khoa học mà ảnh hưởng đến công việc (1 điểm)
Câu 3: (2 điểm)
- HĐND: do nhân dân bầu ra.	(0,5 điểm)
Chịu trách nhiệm trước nhân dân: về phát triển kinh tế - xã hội ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, về quốc phòng và an ninh ở địa phương (0,5 điểm)
- UBND: do HĐND bầu ra: (0,5 điểm )
Là cơ quan chấp hành nghị quyết của HĐND, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (0,5 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • doclop7.doc