Giáo án môn Đại số 6 - Tiết 31: Luyện tập

Giáo án môn Đại số 6 - Tiết 31: Luyện tập

I. MỤC TIÊU

Củng cố qui tắc phép trừ phân thức

Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép trừ phân thức, đổi dấu phân thức thực hiện một dãy phép cộng, trừ phân thức

Biểu diễn các đại lượng thực tế bằng một biểu thức chứa x, tính giá trị biểu thức.

II. Chuẩn bị: bảng phụ có ghi bài tập

III. Tiến trình dạy - học:

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 11/02/2017 Lượt xem 458Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 6 - Tiết 31: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy d¹y: ...../ 12 / 2010
TiÕt 31 LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
Củng cố qui tắc phép trừ phân thức 
Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép trừ phân thức, đổi dấu phân thức thực hiện một dãy phép cộng, trừ phân thức 
Biểu diễn các đại lượng thực tế bằng một biểu thức chứa x, tính giá trị biểu thức.
II. Chuẩn bị: bảng phụ có ghi bài tập
III. Tiến trình dạy - học: 
Hoạt động ( 15’) Kiểm tra bài cũ 
Nêu định nghĩa hai phân thức đối nhau viết công thức tổng quát cho 
Bài tập 30a 
Phát biểu quy tắc trừ phân thức? Viết công thức tổng quát? Phép biến đổi sau đây Đ hay S? Giải thích?
 Sai
 Sai
 = 4 Đúng 
a) sai vì x + 1 không là phân thức đối của x - 1
sai vì x + 1 = 1+ x = không phải là hai phân thức đối nhau
Sửa lại:
Hoạt động 2( 27’) Luyện tập 
Gọi hai hs sửa bài tập 30b trang 50
Thực hiện phép tính 
HS2: Bt 31b/ 50 trang SGK 
Chứng tỏ hiệu sau là 1 phân thức có tử bằng 1 
Gv: kiểm tra các bước làm nhất là qui tắc biến trừ thành cộng, qui tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ , phân tích đa thức thành nhân tử, rút gọn, ..
cho hs làm nhóm. BaØi 35/50 SGK 
cho hs đọc bài 36/51 SGK 
Trong bài toán này có những đại lượng nào?
HS: Số sản phẩm, số ngày, số sản phẩm trong 1 ngày 
Gv hướng dẫn lập bảng 
 x2+1+
=
Bài tập 34/50 sgk 
Hs nêu cách làm và thực hiện :
Bài 35b SGK trang 50
Số sp
Số ngày
Số sản phẩm làm1 ngày
Kế họach thực tế
10000
x (ngày )
sp/ngày
10080
x - 1(ngày)
sp/ngày
Gv: gọi số sản phẩm làm thêm trong một ngày với x = 25
Hs : 
Gv: Tính số sản phẩm làm thêm trong một ngày với x = 25
Hs: 
Cho hs làm số 32/ 50 sgk
Gợi ý: ở BTL6: 
Bài 32 trang 50 SGK 
Hoạt động 3( 15’) Hướng dẫn học ở nhà 
Làm bài tập 37/51 SGK, Bài 26,27,28 SBT 
Xem lại nhân phân số, t/c nhân phân số.
Đọc kỹ §7 phép nhân các phân thức đại số 
Làm các ?1. . . ?4 vào nháp

Tài liệu đính kèm:

  • docD8 T31 LUYEN TAP.doc