Bài giảng môn Toán Lớp 7 sách Chân trời sáng tạo - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế

Bài giảng môn Toán Lớp 7 sách Chân trời sáng tạo - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế

Vận dụng kiến thức các đại lượng tỉ lệ để nhận biết các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế.

Ôn tập và củng cố các tính chất cơ bản của các đại lượng tỉ lệ

 

pptx 20 trang Người đăng Tân Bình Ngày đăng 22/05/2024 Lượt xem 49Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 7 sách Chân trời sáng tạo - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG TỚI LỚP 
Giáo viên: Nguyễn Diệu Thúy 
CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ TRONG THỰC TẾ 
Hoạt động thực hành và trải nghiệm 
1 
2 
Vận dụng kiến thức các đại lượng tỉ lệ để nhận biết các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế. 
Ôn tập và củng cố các tính chất cơ bản của các đại lượng tỉ lệ 
Mục tiêu 
Các hoạt động dạy học 
Học sinh nhớ lại kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch 
Nhận biết các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế. 
Bài tập ôn tập 
và củng cố 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ VẬN DỤNG 
GIAO VIỆC VỀ NHÀ 
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
Giáo viên chia lớp theo nhóm 
Mỗi nhóm 8 - 10 em 
Các trường hợp sau đây là đại lượng tỉ lệ thuận hay đại lượng tỉ lệ nghịch? 
Tìm hệ số tỉ lệ. 
Bài tập 
- Học sinh trao đổi và giải quyết nhiệm vụ theo nhóm. 
- Nhóm trưởng có thể chia nhóm thành hai nửa, một nửa làm câu a, một nửa làm câu b. 
Hướng dẫn 
a) Ta có (-2).6 = (-1).12 = 1.(-12) = 2. (-6) = 3.(-4) = -12 
Vậy a và b tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ -12 
b) Ta có 
Vậy m và n tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ 
Sản phẩm 
HOẠT ĐỘNG 
THỰC HÀNH VÀ VẬN DỤNG 
- Giáo viên chia lớp theo nhóm học tập từ 8 – 10 học sinh. 
- Mỗi nhóm chuẩn bị một tờ bìa có ghi hai bảng thống kê theo mẫu. 
Bảng thống kê 
 - Học sinh tìm ra các cặp đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch trong thực tế để điền vào 2 bảng thống kê tương ứng. 
 - Xác định hằng số và công thức liên hệ giữa 2 đại lượng. 
Yêu cầu 
- Nhóm trưởng phân công một số bạn trong nhóm tìm kiếm các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế để ghi vào hai bảng. 
- Nhóm trưởng và các bạn còn lại kiểm tra và ghi các thông tin kèm theo vào các cột theo yêu cầu trong bảng. 
Thực hiện 
- Nhóm trưởng phân công một số bạn trong nhóm tìm kiếm các đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong thực tế để ghi vào hai bảng. 
- Nhóm trưởng và các bạn còn lại kiểm tra và ghi các thông tin kèm theo vào các cột theo yêu cầu trong bảng. 
Thực hiện 
GIAO VIỆC VỀ NHÀ 
Câu 1: Cho bảng sau: 
Trắc nghiệm 
x 
-3 
5 
1 
-2 
-4 
y 
9 
-15 
-3 
6 
-12 
A. x và y là hai đại lượng tỉ lệ nhau 
B. x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch 
C. x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận 
D. x và y là hai đại lượng không có mối liên hệ nào 
Câu 2: Cho bảng sau: 
Trắc nghiệm 
x 
5 
-1 
-4 
10 
2 
y 
2 
-10 
-2,5 
1 
5 
A. x và y là hai đại lượng tỉ lệ nhau 
B. x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch 
C. x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận 
D. x và y là hai đại lượng không có mối liên hệ nào 
Câu 1: Cho biết khối lượng mỗi mét khối của một số kim loại như sau: 
a) Đồng: 8 900 kg; b) Vàng: 19 300 kg; c) Bạc: 10 500 kg. 
Hãy viết công thức tính khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của mỗi kim loại và cho biết m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ bao nhiêu 
Câu 2: Có 30 công nhân với năng suất làm việc như nhau xây một ngôi nhà trong 4 tháng. Hỏi nếu chỉ còn 15 công nhân thì họ phải xây xong ngôi nhà đó trong mấy tháng? 
Tự luận 
Cảm ơn 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_toan_lop_7_sach_chan_troi_sang_tao_hoat_dong_t.pptx