Đề kiểm tra chất lượng học kì II môn: Giáo dục công dân lớp 7

Đề kiểm tra chất lượng học kì II môn: Giáo dục công dân lớp 7

Câu 1: (4 điểm)

 Em hãy nêu nội dung của bài "Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo"?

 Câu 2: (6 điểm)

 Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Do ai lãnh đạo? Em hãy nêu bộ máy nhà nước? Trách nhiệm của nhà nước và trách nhiệm của công dân?

 

doc 1 trang Người đăng vultt Lượt xem 782Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kì II môn: Giáo dục công dân lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng học kì II
Môn: GDCD lớp 7
(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4 điểm)
	Em hãy nêu nội dung của bài "Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo"?
 Câu 2: (6 điểm)
	Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Do ai lãnh đạo? Em hãy nêu bộ máy nhà nước? Trách nhiệm của nhà nước và trách nhiệm của công dân?
===== Hết =====
Đề kiểm tra chất lượng học kì II
Môn: GDCD lớp 7
(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4 điểm)
	Em hãy nêu nội dung của bài "Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo"?
 Câu 2: (6 điểm)
	Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Do ai lãnh đạo? Em hãy nêu bộ máy nhà nước? Trách nhiệm của nhà nước và trách nhiệm của công dân?
===== Hết =====
Đề kiểm tra chất lượng học kì II
Môn: GDCD lớp 7
(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4 điểm)
	Em hãy nêu nội dung của bài "Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo"?
 Câu 2: (6 điểm)
	Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Do ai lãnh đạo? Em hãy nêu bộ máy nhà nước? Trách nhiệm của nhà nước và trách nhiệm của công dân?
===== Hết =====

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi hoc ky 2 GDCD 7.doc