Giáo án Tin học 7 tuần 34: Kiểm tra thực hành

Giáo án Tin học 7 tuần 34: Kiểm tra thực hành

KIỂM TRA THỰC HÀNH

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức thực hành của học sinh về trình bày, định dạng, sử dụng công thức tính toán, vẽ biểu dồ, sắp xếp và lọc dữ liệu.

2. Kỹ Năng

- Có kĩ năng tư duy, vận dụng kiến thức vào thực hành.

3. Thái độ

- Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, trung thực khi làm bài.

II. Chuẩn bị

1. GV: Đề bài kiểm tra, Phòng máy.

 2. HS: Kiến thức đã học.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Lượt xem 1115Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 tuần 34: Kiểm tra thực hành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 34 – Tiết 65, 66
Ngày dạy: 27, 28, 30/4/2010 
và 01/5/2010 
Kiểm tra thực hành 
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức thực hành của học sinh về trình bày, định dạng, sử dụng công thức tính toán, vẽ biểu dồ, sắp xếp và lọc dữ liệu.
2. Kỹ Năng
- Có kĩ năng tư duy, vận dụng kiến thức vào thực hành.
3. Thái độ
- Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, trung thực khi làm bài. 
II. Chuẩn bị
1. GV: Đề bài kiểm tra, Phòng máy.
	2. HS: Kiến thức đã học.
III. Hoạt động Dạy - Học
I. Đề bài
Quan sát trang tính sau
* Yêu cầu:
Tạo trang tính như hình trên
Lưu trang tính với tên KT+lop (Vd KT lop 7a)
Điều chỉnh hàng cột, định dạng trang tính để được trang tính như hình trên
Chèn thêm cột Tháng 4, nhập doanh số bán của Tháng 4 bằng Tháng 2
Lập công thức hoặc sử dụng hàm để tính
 	+ Cột Tổng theo người bán
	+ Hàng Tổng theo tháng
Sắp xếp cột Tổng theo người bán tăng dần
Vẽ biểu đồ cột minh hoạ Tổng doanh số bán hàng của từng người bán hàng với 
+ Tiêu đề biểu đồ: Tổng doanh số bán hàng của từng người bán
Lưu tệp
II.Đáp án
.
3. Củng cố. (3’)
- Nhận xét tiết kiểm tra
4. HDHB (2’)
Học bài, thực hành, ôn tập
Kí duyệt:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 34.doc