Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tuần 32: Thi đọc chèo cổ (1 tiết)

Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tuần 32: Thi đọc chèo cổ (1 tiết)

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

 Giúp HS rèn luyện kỹ năng đọc chèo cổ theo lối phân vai.

II/ CHUẨN BỊ:

- GV: Dặn hs xem lại bài “Quan Âm Thị Kính” (Trích đoạn “Nỗi oan hại chồng”, sgk.

- HS: Xem lại bài “Quan Âm Thị Kính” (Trích đoạn “Nỗi oan hại chồng”, sgk.

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1 phút)

2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

- Khi nào cần viết văn bản đề nghị?

- Nhöõng noäi dung naøo baét buoäc phaûi coù khi vieát văn bản đề nghị?

3/ Bài mới:

 * Giới thiệu bài: . (1 phút)

 

doc 2 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 880Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tuần 32: Thi đọc chèo cổ (1 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 32
Chủ đề: 
THI ĐỌC CHÈO CỔ (1 tiết)
(Ngày soạn: 3/4/2011)
***
I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
 	Giúp HS rèn luyện kỹ năng đọc chèo cổ theo lối phân vai.
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Dặn hs xem lại bài “Quan Âm Thị Kính” (Trích đoạn “Nỗi oan hại chồng”, sgk. 
- HS: Xem lại bài “Quan Âm Thị Kính” (Trích đoạn “Nỗi oan hại chồng”, sgk. 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1 phút)
2/ Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
- Khi nào cần viết văn bản đề nghị?
- Nhöõng noäi dung naøo baét buoäc phaûi coù khi vieát văn bản đề nghị? 
3/ Bài mới:
	* Giới thiệu bài: . (1 phút)
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG
HĐ 1: 6’
Gv cho hs nghe đọc trích đoạn chèo bằng Cassett.
Gv yêu cầu hs chú ý cách đọc để học theo.
Hs lắng nghe
1. Nghe tham khảo: 
Hs nghe đọc trích đoạn chèo bằng Cassett.
HĐ 2: 30’
Gv chia lớp ra 4 nhóm và yêu cầu lần lượt các nhóm phân vai đọc.
Sau mỗi nhóm dọc gv nhận xét và cho điểm.
Cuối cùng gv công bố thứ tự thi đọc giữa các nhóm.
Hs thực hiện
2. Thi đọc kịch:
Nhóm
Điểm
1
2
3
4
4/ Nhận xét: 2’
- Gv nêu nhận xét chung tiết thi đọc chèo và khuyến khích luyện đọc phân vai hợp lí tiến đến luyện tập diễn chèo.
5. Dặn dò: 1’	
- Xem lại vở chèo và tự luyện đọc thêm.
Tuần 31
Chủ đề: 
LUYỆN TẬP 
DẤU GẠCH NGANG (1 tiêt)
(Ngày soạn: 3/4/2011)
***
I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
 	Giúp HS rèn luyện sử dụng dấu gạch ngang hợp lí.
II/ CHUẨN BỊ:
- GV: Dặn hs xem lại bài “Dấu gạch ngang”, sgk. 
- HS: Xem lại bài “Dấu gạch ngang”, sgk. 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1 phút)
2/ Kiểm tra bài cũ: /
3/ Bài mới:
	* Giới thiệu bài: . (1 phút)
ĐL
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
5’
35’
Hoạt động 1:
? Dấu gạch ngang dùng để làm gì?
GV nhận xét và giảng.
Hoạt động 2:
- BT: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 câu, chủ đề tự chọn) trong đó có sử dụng dấu gạch ngang và dấu gạch nối.
GV nhaän xeùt 
HS trả lời
HS nhận xét
HS làm và sửa bài tập
HS nhận xét
I/ LYÙ THUYEÁT
 - Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu;
- Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê.
- Nối các từ nằm trong một liên minh.
II/ BAØI TAÄP:
BT: Hs viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 câu, chủ đề tự chọn) trong đó có sử dụng dấu gạch ngang và dấu gạch nối.
4/ Củng cố: (2 phút)
? Dấu gạch ngang dùng để làm gì?
? Cách viết dấu gạch ngang có gì khác dấu gạch nối?
5/ Dặn dò: (1 phút)
- Xem laïi lyù thuyeát vaø baøi taäp.

Tài liệu đính kèm:

  • docCopy of tuan 31-TC7.doc